Rodzina Bloch, Tomasz iReguła, Balbina

Rodziny

Związek małżeński Mąż Bloch, Tomasz
Związek małżeński Żona Reguła, Balbina
   
Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Małżeństwo 1894    
Notatka zdarzenia

Akt nr 52
Blechy
Działo się we wsi Długosiodło 20 Sierpnia 1894 roku o godzinie 3 po południu.
Ogłaszamy, iż w obecności świadków: Franciszka Blech właściciela ziemskiego zamieszkałego we wsi Blechy,
lat 30 i Wojciecha Turowskiego właściciela ziemskiego mieszkającego we wsi Pecyna lat 31 mających,
Zawarto dziś religijny związek małżeński między:
Tomaszem Bloch, wdowcem po Katarzynie z domu Lasek, urodzonym we wsi Blechy tamże zamieszkałym.
Właścicielem ziemskim lat 35 mającym, synem zmarłego Tomasza i żyjącej Ewy z Turowskich,
- i Balbiną Reguła panną urodzoną we wsi Blechy i tamże zamieszkałą przy rodzicach 20 lat mającą,
córką Stanisława i Marianny z Blechów małżonków Regułów właścicieli ziemskich.
Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi przedślubne ogłoszone w tutejszym Długosiodleckim kościele parafialnym
kościele parafialnym w dniach, a mianowicie:
... tu daty zapowiedzi.
Młodzi Małżonkowie oświadczyli, że intercyzy nie zawierali. Pozwolenie ojca ... ogłoszono słownie w obecności przystępujących do aktu małżeństwa.
Religijny związek małżeński odprawiony został przed księdzem Antonim Dąbrowskim obecnym administratorem parafii Długosiodło.
Akt ten ...(?) nowozaślubionym i świadkom niepiśmiennym przez Nas tylko podpisany.
Kx. A.Dąbrowski
-Administrator parafii Długosiodło utrzymujący akta Stanu Cywilnego.

 
  Dzieci
  1. Bloch, Aleksander
  2. Bloch, Katarzyna
  3. Bloch, Antoni
  4. Bloch, Antoni