Małżeństwo

Data 1894

Opis

Akt nr 52
Blechy
Działo się we wsi Długosiodło 20 Sierpnia 1894 roku o godzinie 3 po południu.
Ogłaszamy, iż w obecności świadków: Franciszka Blech właściciela ziemskiego zamieszkałego we wsi Blechy,
lat 30 i Wojciecha Turowskiego właściciela ziemskiego mieszkającego we wsi Pecyna lat 31 mających,
Zawarto dziś religijny związek małżeński między:
Tomaszem Bloch, wdowcem po Katarzynie z domu Lasek, urodzonym we wsi Blechy tamże zamieszkałym.
Właścicielem ziemskim lat 35 mającym, synem zmarłego Tomasza i żyjącej Ewy z Turowskich,
- i Balbiną Reguła panną urodzoną we wsi Blechy i tamże zamieszkałą przy rodzicach 20 lat mającą,
córką Stanisława i Marianny z Blechów małżonków Regułów właścicieli ziemskich.
Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi przedślubne ogłoszone w tutejszym Długosiodleckim kościele parafialnym
kościele parafialnym w dniach, a mianowicie:
... tu daty zapowiedzi.
Młodzi Małżonkowie oświadczyli, że intercyzy nie zawierali. Pozwolenie ojca ... ogłoszono słownie w obecności przystępujących do aktu małżeństwa.
Religijny związek małżeński odprawiony został przed księdzem Antonim Dąbrowskim obecnym administratorem parafii Długosiodło.
Akt ten ...(?) nowozaślubionym i świadkom niepiśmiennym przez Nas tylko podpisany.
Kx. A.Dąbrowski
-Administrator parafii Długosiodło utrzymujący akta Stanu Cywilnego.

Media

Odwołania

  1. Bloch, Tomasz
  2. Reguła, Balbina
  3. Rodzina Bloch, Tomasz iReguła, Balbina