Kąkolewo

Odwołania

 1. Julianna
 2. Piaszczyńska Józef (Josephus)
 3. Piaszczyńska Maria (Marie)
 4. Piaszczyńska Marianna (Marie)
 5. Piaszczyński Franciszek (Franz)
 6. Piaszczyński Jan
 7. Piaszczyński Walenty (Valentinus)
 8. Rodzina Piaszczyńska Józef (Josephus) iSzczepaniak (Szczepanianka) Julianna
  1. Piaszczyńska Józef (Josephus)
  2. Szczepaniak (Szczepanianka) Julianna
 9. Szczepaniak (Szczepanianka) Julianna