Łuck Ukraina

Miasto Łuck Ukraina

Odwołania

  1. Piaszczyński, Henryk
  2. Piaszczyński, Tadeusz