Zgon

Data ok. 1945-04-00

Opis

Poszedł jako ochotnik na wojnę. Zginął bez wieści w randze p.porucznika.

Odwołania

  1. Piaszczyński, Stanisław