Mikulski Antoni

Nazwisko rodowe Mikulski Antoni
Płeć mężczyzna

Zdarzenia

Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Narodziny 1898-01-01 Kapice  
Notatka zdarzenia

Działo się we wsi Białaszewie 4-go stycznia roku 1898-go
o godzinie 2-j po południu stawił się Andrzej Mikulski włościanin rolnik
w Kapicach mieszkający lat 24 mający w obecności Antoniego Cybuli 22 lata
i Józefa Pachuckiego 35 lat mających włościan rolników w Kapicach mieszkających
i okazał nam dziecię płci męskiej oświadczając iż urodzone zostało w Kapicach
1-go stycznia roku bieżącego o godzinie 5-j rana z ślubnej małżonki jego
Józefy z Popowskich 20 lat mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym w dniu dzisiejszym
przez księdza Władysława ............. (zatarty napis, niewidoczne nazwisko księdza)
dokonanym zostało nadane imię Antoni a rodzicami chrzestnymi byli ......... (zatarty napis, niewidoczne imię)
Cybula i Marianna Popowska.
Akt ten stawającemu i obecnym niepisemnym świadkom odczytany i przez nas podpisany został.
Administrator Parafii Białaszewskiej.
Ksiądz Wiktor Dąbkowski

 
Małżeństwo (Pan młody) 1930-09-10    
Notatka zdarzenia

Zawarł związek małżeński z Maryanną ...kówną (?) w kościele parafialnym ...iądelckim

 

Rodzice

Relacja do osoby początkej Nazwa Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin)
Ojciec Mikulski Andrzej
Matka Popowska Józefa
    Brat (rodzony)     Mikulski Leon
         Mikulski Antoni
    Siostra (rodzona)     Mikulska Marianna

Media

Mapa rodzin

Mapa rodzin

Rodowód

 1. Mikulski Andrzej
  1. Popowska Józefa
   1. Mikulska Marianna
   2. Mikulski Antoni
   3. Mikulski Leon

Przodkowie