Mikulski Antoni

Nazwisko rodowe Mikulski, Antoni
Gramps ID I0911
Płeć mężczyzna

Zdarzenia

Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Narodziny 1898-01-01 Kapice  
Notatka zdarzenia

Działo się we wsi Białaszewie 4-go stycznia roku 1898-go
o godzinie 2-j po południu stawił się Andrzej Mikulski włościanin rolnik
w Kapicach mieszkający lat 24 mający w obecności Antoniego Cybuli 22 lata
i Józefa Pachuckiego 35 lat mających włościan rolników w Kapicach mieszkających
i okazał nam dziecię płci męskiej oświadczając iż urodzone zostało w Kapicach
1-go stycznia roku bieżącego o godzinie 5-j rana z ślubnej małżonki jego
Józefy z Popowskich 20 lat mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym w dniu dzisiejszym
przez księdza Władysława ............. (zatarty napis, niewidoczne nazwisko księdza)
dokonanym zostało nadane imię Antoni a rodzicami chrzestnymi byli ......... (zatarty napis, niewidoczne imię)
Cybula i Marianna Popowska.
Akt ten stawającemu i obecnym niepisemnym świadkom odczytany i przez nas podpisany został.
Administrator Parafii Białaszewskiej.
Ksiądz Wiktor Dąbkowski

 
Małżeństwo (Pan młody) 1930-09-10    
Notatka zdarzenia

Zawarł związek małżeński z Maryanną ...kówną (?) w kościele parafialnym ...iądelckim

 

Rodzice

Relacja do osoby początkej Nazwa Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin)
Ojciec Mikulski Andrzej [I0882]
Matka Popowska Józefa [I0883]
    Brat (rodzony)     Mikulski Leon [I0907]
         Mikulski Antoni [I0911]
    Siostra (rodzona)     Mikulska Marianna [I2479]

Media

Mapa rodzin

Mapa rodzin

Rodowód

 1. Mikulski Andrzej [I0882]
  1. Popowska Józefa [I0883]
   1. Mikulska Marianna [I2479]
   2. Mikulski Antoni
   3. Mikulski Leon [I0907]

Przodkowie