Mikulski Piotr

Nazwisko rodowe Mikulski Piotr
Płeć mężczyzna

Zdarzenia

Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Narodziny 1839-06-15 Kapice  
Notatka zdarzenia

Akt nr 67 Kapice
Działo się w Białaszewie dnia 15 czerwca 1839 roku o godzinie 2 po południu. Stawił się Franciszek Mikulski 40 lat liczący w obecności Tomasza Cybuli 20 lat i Tomasza Dziakiewicza 50 lat liczących obu rolników czynszowych w Kapicach zamieszkałych i okazał nam dziecię płci męskiej urodzone dzisiaj o godzinie 8 rano z jego małżonki Marianny Popowskiej 40 lat liczącej. Dziecięciu temu na chrzcie świętym w dniu dzisiejszym odbytym nadane zostało imie Piotr, a rodzicami jego chrzestnymi byli wyżej wymieniony Tomasz Cybula i Kamila Cybula. Akt ten stawającemu i świadkom przeczytany i podpisany przez nas został. Sami podpisaliśmy gdyż w nim wymienieni pisać nie umieją.

 

Rodzice

Relacja do osoby początkej Nazwa Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin)
Ojciec Mikulski Franciszek
Matka Popowska Marianna
    Siostra (rodzona)     Mikulska Katarzyna
         Mikulski Piotr
    Brat (rodzony)     Mikulski Tomasz

Rodziny

    Rodzina Mikulski Piotr iChrapowicka Marianna
Związek małżeński Żona Chrapowicka Marianna
   
Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Małżeństwo 1859-03-03 Białaszewo  
 
  Opis

Akt nr 24 Kapice
Działo się w Białaszewie dnia 22 /3 marca/ 1859 roku o godzinie 3 po południu. Wiadomo czynimy iż w obecności świadków włościan Jana Zdancewicza lat 30 i Piotra Wyłudy lat 34 mających, obydwu gospodarzy rolnych czynszowych z Kapic. Zawarte zostało małżeństwo religijne między włościaninem Piotrem Mikulskim lat 27 mającym, młodzianem we wsi Kapicach urodzonym i tamże przy matce na gospodarstwie rolnym czynszowym zamieszkałym, zmarłego Franciszka i żyjącej Marianny z Popowskich małżonków Mikulskich synem, a włościanką Marianną Chrapowicką lat 20 mającą panną, we wsi Kapice urodzoną i tamże przy rodzicach zostającą, Grzegorza i Rozalii ze Zdancewiczów wyrobników córką. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi przedślubne w godzinach zwykłych nabożeństwa w kościele parafialnym Białaszewskim w dniach niedzielnych roku bieżącego ogłoszone. Jako też zezwolenie ustne rodziców nowo zaślubionej obecnych Aktowi Małżeństwa nastąpiło. Tamowanie małżeństwa nie zaszło. Małżonkowie nowi oświadczyli, iż umowy przedślubnej urzędownie nie zawierali. Obrzęd ślubu religijnego przez księdza niżej podpisanego został dopełniony poczem Akt ten stawającym i świadkom wszystkim pisać nie umiejącym przeczytany przez nas tylko podpisany został.
ks. Pieniążek Jakub

  Dzieci
 1. Mikulski Adam
 2. Mikulska Paulina
 3. Mikulska Anna
 4. Mikulska Weronika
 5. Mikulski Konstanty

Media

Mapa rodzin

Mapa rodzin

Rodowód

 1. Mikulski Franciszek
  1. Popowska Marianna
   1. Mikulski Tomasz
   2. Mikulska Katarzyna
   3. Mikulski Piotr
    1. Chrapowicka Marianna
     1. Mikulski Konstanty
     2. Mikulska Weronika
     3. Mikulska Anna
     4. Mikulska Paulina
     5. Mikulski Adam

Przodkowie