Dłużniewski Piotr

Nazwisko rodowe Dłużniewski Piotr
Płeć mężczyzna

Zdarzenia

Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Narodziny 1889-10-29 Dłużniewo  
Notatka zdarzenia

Akt nr 168 Dłużniewo
Działo się w Szczepankowie 3 Listopada 1889 roku o godzinie 2 po południu. Stawił się Jakub Dłużniewski drobnofolwarczny właściciel miezkający w Dłużniewie 38 lat mający, w obecności Franciszka Chojnowskiego 44 lat i Aleksandra Sierzputowskiego lat 30 mających małofolwarcznych właścicieli z Dłużniewa i okazał nam niemowlę płci męskiej urodzone w Dłużniewie 29 października bieżącego roku o 1 po południu z małżonki jego Barbary z Chojnowskich 23 lata mającej. Dziecięciu temu na chrzcie świętym dziś odbytym nadano imię Piotr, rodzicami chrestnymi jego byli: Fabian Tyszka i Marianna tyszka. Akt ten niepiśmiennym odczytany, przez Nas tylko podpisany został.

 

Rodzice

Relacja do osoby początkej Nazwa Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin)
Ojciec Dłużniewski Jakub
Matka Chojnowska Barbara
         Dłużniewski Piotr
    Brat (rodzony)     Dłużniewski Aleksander

Rodziny

    Rodzina Dłużniewski Piotr iJankowska Stanisława
Związek małżeński Żona Jankowska Stanisława
   
Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Małżeństwo 1918-08-24 Szczepankowo  
Notatka zdarzenia

Akt nr 21 Dłużniewo i Chojny Młode
Działo się w Szczepankowie dnia 24 sierpnia 1918 roku, o godzinie 6 po południu, wiadomo czynimy, iż w obecności świadków Franciszka Chojnowskiego lat 47 i Mariana Chojnowskiego lat 28 liczących obu gospodarzy rolników zamieszkałych w Dłużniewie, w dniu dzisiejszym przy błogosławieństwie Nas dopełnionym zawarte zostało religijne małżeństwo między: Piotrem Dłużniewskim kawalerem lat 28 mającym gospodarzem rolnikiem, synem niegdy Jakuba i żyjącej Barbary z Chojnowskich małżonków Dłużniewskich urodzonym i zamieszkałym przy matce na gospodarstwie w Dłużniewie parafii Szczepankowskiej, -
i Stanisławą Jankowską panną lat 18 mającą córką Stanisława i Bronisławy z Chojnowskich małżonków Jankowskich gospodarzy rolników, urodzoną i zamieszkałą w Choinach Młodych parafii Szczepankowskiej.
Małżeństow to poprzedziły trzy zapowiedzi ogłoszone w Szczepankowskim kosciele parafialnym w dniach 14, 21 i 28 lipca bieżącego roku. - Pozwolenie do wstąpienia w związek małżeński nowozaślubionej, oświadczone słownie przez jej rodziców. - Nowo zaślubienie oświadczyli, że akt intercyzy przedślubnej zawarty nie był. Akt ten nowozaślubionym i świadkom przeczytany, przez Nas tylko podpisany został.
Pełniący obowiązki Urzędnika Stanu Cywilnego Ks. Franciszek Łuka.

 
  Dzieci
 1. Dłużniewska Rozalia Marianna

Media

Mapa rodzin

Mapa rodzin

Rodowód

 1. Dłużniewski Jakub
  1. Chojnowska Barbara
   1. Dłużniewski Piotr
    1. Jankowska Stanisława
     1. Dłużniewska Rozalia Marianna
   2. Dłużniewski Aleksander

Przodkowie