Deresiewicz Anna

Nazwisko rodowe Deresiewicz Anna
Płeć kobieta

Zdarzenia

Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Narodziny 1853 Skrodzkie  
 
Małżeństwo 1893-09-28 Rajgród  
Notatka zdarzenia

Nr42
Skrodzkie i Kosówka
Działo się w Rajgrodzie 28 września (10 Października) 1893 roku, o godzinie 1 po popłudniu.
Ogłaszamy, iż w obecności świadków: Jakuba Milewskiego 60 lat i Stanisława Goldowskiego 30 lat mającego,
w Rajgrodzie mieszkających, dnia dzisiejszego zawarty został religijny związek małżeński między:
Adamem Zawistowskim 58 lat mającym gospdarzem ziemskim, wdowcem po Salomei z domu Karwowskiej zmarłej w Kosówce
26 lutego (9 marca) 1892 roku, synem zmarłych Marcina i Katarzyny z domu Kulik gospdarzy Zawistowskich,
urodzonym i mieszkającym w Kosówce i Anną Deresiewicz 40 lat mającą, ziemianką wdową po Stanisławie Dereszewicz
zmarłym w Skrodzkich 21 Lutego (5 marca) 1890 roku, córką zmarłych Bonawentury i Doroty z domu Kapla
gospodarzy Załuskich urodzoną i mieszkającą w Skrodzkich. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi,
publikowane w Rajgodzkim i Rydzewskim kościele parafialnym bieżącego roku.
Małżonkowie nowi oświadczają że nigdy przed tym żadnej umowy przedślubnej nie zawarli.
Obrządek religijny małżeństwa dokonany został.
Akt ten obecnym nowożeńcom i świadkom niepismiennym odczytany,
a przez nas podpisany został.

 

Rodzice

Relacja do osoby początkej Nazwa Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin)
Ojciec Załusko Bonawentura
Matka Kapla Dorota
         Deresiewicz Anna

Rodziny

    Rodzina Zawistowski Adam iDeresiewicz Anna
Związek małżeński Mąż Zawistowski Adam

Mapa rodzin

Mapa rodzin

Rodowód

  1. Załusko Bonawentura
    1. Kapla Dorota
      1. Deresiewicz Anna
        1. Zawistowski Adam

Przodkowie