Deresiewicz, Anna

Nazwisko rodowe Deresiewicz Anna
Gramps ID I1034
Płeć kobieta

Zdarzenia

Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Narodziny [E1330] 1853 Skrodzkie  
 
Małżeństwo [E1329] 1893-09-28 Rajgród  
Notatka zdarzenia

Nr42
Skrodzkie i Kosówka
Działo się w Rajgrodzie 28 września (10 Października) 1893 roku, o godzinie 1 po popłudniu.
Ogłaszamy, iż w obecności świadków: Jakuba Milewskiego 60 lat i Stanisława Goldowskiego 30 lat mającego,
w Rajgrodzie mieszkających, dnia dzisiejszego zawarty został religijny związek małżeński między:
Adamem Zawistowskim 58 lat mającym gospdarzem ziemskim, wdowcem po Salomei z domu Karwowskiej zmarłej w Kosówce
26 lutego (9 marca) 1892 roku, synem zmarłych Marcina i Katarzyny z domu Kulik gospdarzy Zawistowskich,
urodzonym i mieszkającym w Kosówce i Anną Deresiewicz 40 lat mającą, ziemianką wdową po Stanisławie Dereszewicz
zmarłym w Skrodzkich 21 Lutego (5 marca) 1890 roku, córką zmarłych Bonawentury i Doroty z domu Kapla
gospodarzy Załuskich urodzoną i mieszkającą w Skrodzkich. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi,
publikowane w Rajgodzkim i Rydzewskim kościele parafialnym bieżącego roku.
Małżonkowie nowi oświadczają że nigdy przed tym żadnej umowy przedślubnej nie zawarli.
Obrządek religijny małżeństwa dokonany został.
Akt ten obecnym nowożeńcom i świadkom niepismiennym odczytany,
a przez nas podpisany został.

 

Rodzice

Relacja do osoby początkej Nazwa Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin)
Ojciec Załusko, Bonawentura [I1035]
Matka Kapla, Dorota [I1036]
         Deresiewicz, Anna [I1034]

Rodziny

    Rodzina Zawistowski, Adam iDeresiewicz, Anna [F0373]
Związek małżeński Mąż Zawistowski, Adam [I1030]

Mapa rodzin

Mapa rodzin

Rodowód

  1. Załusko, Bonawentura [I1035]
    1. Kapla, Dorota [I1036]
      1. Deresiewicz, Anna
        1. Zawistowski, Adam [I1030]

Przodkowie