Janowski Paweł

Nazwisko rodowe Janowski Paweł
Płeć mężczyzna

Zdarzenia

Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Narodziny 1811-01-24 Łomżyca  
 

Rodzice

Relacja do osoby początkej Nazwa Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin)
Ojciec Janowski Franciszek
Matka Chludzińska Ewa
         Janowski Paweł
    Brat (rodzony)     Janowski Stanisław
    Brat (rodzony)     Janowski Tomasz

Media

Opis

Akt nr 164 Łomżyca
Roku 1811 dnia 24 miesiąca stycznia o godzinie 1 po południu. Przed nami Ignacym Piwowarskim Urzędnikiem Stanu Cywilnego Gmimy Łomżyńskiej w obwodzie i Departamencie Łomżyńskim. Stawił się włościanin Franciszek Janowski gospodarz liczący sobie lat 27 w Łomżycy zamieszkały, i okazał nam dziecię płci męskiej, które urodziło sie w domu pod numerem 10 na dniu 23 miesiąca Stycznia roku bieżącego oświadczając, iż jest spłodzone z niego i Ewy Chludzińskiej 34 lat mającej jego małżonki, i że życzeniem żeby nadać mu imię Paweł. Po otrzymaniu powyższego oświadczenie i okazaniu dziecięcia w przytomności Pana Józefa Sadkowskiego obywatela tudzież Marcina Bonura dziada Kościelnego obydwu w Lomży zamieszkałych. Ojcu i dwóm świadkom z Nami niniejszy akt urodzenia po przeczytaniu podpisany został przez nas.
Ignacy Piwowarski Urzędnik Stanu Cywilnego.

Mapa rodzin

Mapa rodzin

Rodowód

 1. Janowski Franciszek
  1. Chludzińska Ewa
   1. Janowski Paweł
   2. Janowski Tomasz
   3. Janowski Stanisław

Przodkowie