Janowski, Paweł

Nazwisko rodowe Janowski Paweł
Gramps ID I1354
Płeć mężczyzna

Zdarzenia

Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Narodziny [E1645] 1811-01-24 Łomżyca  
 

Rodzice

Relacja do osoby początkej Nazwa Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin)
Ojciec Janowski, Franciszek [I1355]
Matka Chludzińska, Ewa [I1356]
         Janowski, Paweł [I1354]
    Brat (rodzony)     Janowski, Stanisław [I1357]

Opis

Akt nr 164 Łomżyca
Roku 1811 dnia 24 miesiąca stycznia o godzinie 1 po południu. Przed nami Ignacym Piwowarskim Urzędnikiem Stanu Cywilnego Gmimy Łomżyńskiej w obwodzie i Departamencie Łomżyńskim. Stawił się włościanin Franciszek Janowski gospodarz liczący sobie lat 27 w Łomżycy zamieszkały, i okazał nam dziecię płci męskiej, które urodziło sie w domu pod numerem 10 na dniu 23 miesiąca Stycznia roku bieżącego oświadczając, iż jest spłodzone z niego i Ewy Chludzińskiej 34 lat mającej jego małżonki, i że życzeniem żeby nadać mu imię Paweł. Po otrzymaniu powyższego oświadczenie i okazaniu dziecięcia w przytomności Pana Józefa Sadkowskiego obywatela tudzież Marcina Bonura dziada Kościelnego obydwu w Lomży zamieszkałych. Ojcu i dwóm świadkom z Nami niniejszy akt urodzenia po przeczytaniu podpisany został przez nas.
Ignacy Piwowarski Urzędnik Stanu Cywilnego.

Mapa rodzin

Mapa rodzin

Rodowód

  1. Janowski, Franciszek [I1355]
    1. Chludzińska, Ewa [I1356]
      1. Janowski, Paweł
      2. Janowski, Stanisław [I1357]

Przodkowie