Piaszczyński Jan

Nazwisko rodowe Piaszczyński Jan
Płeć mężczyzna
Wiek przy zgonie 82 lata, 2 miesiące, 30 dni

Zdarzenia

Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Narodziny 1876-12-28    
 
Zgon 1959-03-27 Łomża Cmentarz katedralny grób 164, sektor 2
Notatka zdarzenia

Zmarł w Wielki Piątek

 

Rodzice

Relacja do osoby początkej Nazwa Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin)
Ojciec Piaszczyński Ferdynand
Matka Ziętara Anna
    Brat (rodzony)     Piaszczyński Michał
    Brat (rodzony)     Piaszczyński Paweł
         Piaszczyński Jan
    Siostra (rodzona)     Piaszczyńska Katarzyna
    Siostra (rodzona)     Piaszczyńska Weronika
    Brat (rodzony)     Piaszczyński Edmund Leopold
    Siostra (rodzona)     Piaszczyńska Aleksandra
    Siostra (rodzona)     Piaszczyńska Teofila
    Siostra (rodzona)     Piaszczyńska Marcjanna
    Brat (rodzony)     Piaszczyński Eustachy Stanisław

Rodziny

    Rodzina Piaszczyński Jan iKrajewska Zofia
Związek małżeński Żona Krajewska Zofia
   
Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Małżeństwo 1908-02-25    
Notatka zdarzenia

Akt nr 38
Działo się w Łomży 25 lutego 1908 roku o godzinie 5 po południu, wiadomo czynimy, iż w obecności świadków Floriana Krajewskiego 47 lat i Pawła Gąsiewskiego lat 30 liczących obu gospodarzy właścicieli ziemskich w Kupiskach Starych zamieszkałych, w dniu dzisiejszym zawarte zostało religijne małżeństwo między: Janem Piaszczyńskim kawalerem lat 28 mającym gospodarzem rolnikiem, urodzonym i zamieszkałym w Łomżycy, synem Ferdynanda i zmarłej Anny z domu Zientara,
i panną Zofią Krajewską 18 lat mającą, urodzoną i mieszkającą we wsi Kupiski Stare, córką Floriana i jego żony Marianny z domu Tomaszewska. Małżeństow to poprzedziły trzy zapowiedzi ogłoszone w tutejszym kościele parafialnym w dniach 9, 16 i 21 lutego bieżącego roku. Religijny obrzęd zaślubin odprawiono przed księdzem Supińskim. Nowo zaślubienie oświadczyli, że przedślubna umowa zawarta została biurze Notariusza Korolca 13 lutego bieżącego roku. Pozwolenie dla panny na wstąpienie w związek małżeński słowie dali rodzice. Akt ten nowozaślubionym i świadkom przeczytany, przez Nas tylko podpisany został.
Pełniący obowiązki Urzędnika Stanu Cywilnego.

 
  Dzieci
 1. Piaszczyński Tadeusz
 2. Piaszczyński Bronisław Apolinary
 3. Piaszczyński Jan
 4. Piaszczyński Michał Aleksander
 5. Piaszczyński Adam Stanisław
 6. Piaszczyńska Marianna
 7. Piaszczyńska Cecylia
 8. Piaszczyńska Janina
 9. Piaszczyński Marian

Media

Opis

Gospodarstwo Ferdynanda zostało podzielona na dwie części.
Janowi budowę domu pomógł sfinansować ks. Michał.

Mapa rodzin

Mapa rodzin

Rodowód

 1. Piaszczyński Ferdynand
  1. Ziętara Anna
   1. Piaszczyńska Teofila
   2. Piaszczyńska Marcjanna
   3. Piaszczyńska Aleksandra
   4. Piaszczyński Edmund Leopold
   5. Piaszczyński Jan
    1. Krajewska Zofia
     1. Piaszczyński Adam Stanisław
     2. Piaszczyński Bronisław Apolinary
     3. Piaszczyński Jan
     4. Piaszczyński Michał Aleksander
     5. Piaszczyński Marian
     6. Piaszczyńska Marianna
     7. Piaszczyńska Janina
     8. Piaszczyńska Cecylia
     9. Piaszczyński Tadeusz
   6. Piaszczyńska Weronika
   7. Piaszczyńska Katarzyna
   8. Piaszczyński Eustachy Stanisław
   9. Piaszczyński Michał
   10. Piaszczyński Paweł

Przodkowie