Karpińska Marianna

Nazwisko rodowe Karpińska Marianna
Płeć kobieta

Rodziny

    Rodzina Modzelewski Antoni iKarpińska Marianna
Związek małżeński Mąż Modzelewski Antoni
   
Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Małżeństwo 1927-02-21 Bargłów  
Notatka zdarzenia

Akt nr 349 Rajgród

Działo się w Rajgrodzie 17 (30) Listopada 1902 roku o godzinie 1 po południu.
Stawił sie osobiście Jan Władysław Modzelewski 51 lat mający gospodarz ziemski w Rajgrodzie zamieszkały, w obecności świadków Jana Gędźwiła 50 lat, a także Piotra Dworakowskiego 40 lat majacego gospodarzy ziemskich w Rajgrodzie zamieszkałych i okazali Nam niemowlę płci męskiej oświadczając, że urodziło się ono w Rajgrodzie 10 Października bieżącego roku o godzinie 4 wieczorem z prawowitej małżonki jego Rozalii z domu Jęczelewskiej 41 lat mającej.
Dziecieciu temu na na chrzcie świętym dziś odprawionym przed księdzem Józefem Kraśnickim dano imię Antoni, a rodzicami chrzestnymi jego byli Jan Gędźwił i Emilia Gutowska. Opóżnienie chrztu świętego i wykonanie tego Aktu nastąpiło z powodu choroby matki.
Akt ten okazującemu i świadkom nie piśmiennym przecztany przez Nas tylko podpisany został.

 

Notatki na marginesie:
1) Antoni Modzelewski zawarł związek małżeński z Marianną Karpińską w Bargłowskim Kościele dnia 21 lutego 1927 roku.
2) Modzelewski Antoni dn. 24 maja 1941 w kościele augustowskim zawarł związek małżeński z K.... ....

 

Mapa rodzin

Mapa rodzin

Rodowód

    1. Karpińska Marianna
      1. Modzelewski Antoni