Szablak Helena

Nazwisko rodowe Szablak, Helena
Gramps ID I2078
Płeć kobieta
Wiek przy zgonie 41 lat, 5 miesięcy, 24 dni

Zdarzenia

Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Narodziny 1775 Zbójna  
 
Zgon 1816-06-25 Ptaki Młyny  
Notatka zdarzenia

Akt zgonu nr 42 Nowogród 1816r.

 

Rodzice

Relacja do osoby początkej Nazwa Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin)
Ojciec Szablak Antoni [I2081]
Matka Trzmiel Marianna [I2082]
         Szablak Helena [I2078]

Rodziny

    Rodzina Piaszczyński Józef iSzablak Helena [F0754]
Związek małżeński Mąż Piaszczyński Józef [I2077]
   
Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Małżeństwo 1814-02-21 Nowogród  
 
  Opis

Akt nr 94 Morgowniki i Ptaki
Roku 1814 dnia 21 miesiąca marca ; Przed Nami proboszczem Nowogrodzkim sprawującym obowiązki Urzędnika Stanu Cywilnego Gminy Nowogródzkiej Powiatu i Departamentu Łomżyńskiego stawił się sławetny Józef Piaszczyński młynarz w Ptakach zamieszkały, liczący podług złożonej metryki wziętej z Ksiąg Kościoła Nowogródzkiego lat 48; syn niegdy Wojciecha Piaszczyńskiego, także młynarza w Ptakach zamieszkałego i Franciszki z Podlaskich. Stawiła się także Helena z Szablaków Sadowska wdowa po Mateuszu Sadowskim gospodarzu w Morgownikach zamieszkała; córka niegdy Andrzeja Szablaka i także gospodarza w Zbójnej zamieszkałego i Marianny z Trzmielów Szablakowej licząca podłu złożonej przed Nami metryki wyjętej z ksiąg kościoła Nowogródzkiego, lat 39 skończy na dniu 2 kwietnia roku 1775 urodziła się. Strony stawające żądają abyśmy przystąpili do obchodu ułożonego między nimi małżeństwa, którego zapowiedzi wyszły przed Głównymi Drzwiami Domu Gminnego, to jest: pierwsza 13, a druga 20 lutego roku idącego o godzinie 12 w południe. Gdy żadne tamowanie przeciw ...? małżeństwu nie zaszło, My ...? ...? z których okazuje się, iż formalności jakich prawo wymaga zachowane zostały; przychylając się do ...? żądania przeczytawszy stronom i świadkom wszystkich wyżej wyrażonych papierów, jako też działu szóstego w Tytule Kodeksu Napoleona o małżeństwie, zapytaliśmy się przyszłego małżonka i przyszłej małżonki, czyli chcą pobrać się ze sobą? Na co gdy każde z nich odpowiedziało, a Odpowiedziało iż tak ich jest wola, oświadczamy w Imieniu Prawa, iż Józef Piaszczyński wdowiec i Helena z Szablaków Sadowska wdowa, powiązani są ze sobą węzłem małżeństwa. Tego wszystkiego spisaliśmy Akt w przytomności Pawła Maka liczącego lat 60 i Tomasza Burzyńskiego lat 60, obydwu włościan gospodarzy w Morgownikach zamieszkałych, tudzież Karola Uszyńskiego liczącego lat 51 i Stefana Cieślaka lat 46 obydwu Dziadów w szpitalu Nowogródzkim ...? kościelnych zamieszkałych, który stawającym przeczytany i podpisany został przez Nas i Pawła Marca; inne zaś w Akcie wyrażone osoby pisać nie umieją.
Ksiądz Mateusz Borowski Urzędnik Stanu Cywilnego.

    Rodzina Sadowski Mateusz iSzablak Helena [F0757]
Związek małżeński Mąż Sadowski Mateusz [I2083]

Media

Mapa rodzin

Mapa rodzin

Rodowód

 1. Szablak Antoni [I2081]
  1. Trzmiel Marianna [I2082]
   1. Szablak Helena
    1. Piaszczyński Józef [I2077]
    2. Sadowski Mateusz [I2083]

Przodkowie