Mikulski Piotr

Nazwisko rodowe Mikulski Piotr
Płeć mężczyzna
Wiek przy zgonie 29 lat, 10 miesięcy, 8 dni

Zdarzenia

Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Narodziny 1898-02-12 Kosówka  
Notatka zdarzenia

Akt nr 18 Kosówka

Działo się we wsi Rydzewo 21 lutego 1898 roku o godzinie 1 po południu.
Stawił się osobiście Julian Mikulski 29 lat mający gospodarz ziemski w Kosówce mieszkający, w obecności Adama Kaczyńskiego 50 lat mającego, a także Stanisława Mroza 40 lat mającego, obu gospodarzy w Kosówce mieszkających i okazali Nam niemowlę płci męskiej, oświadczając, że urodziło się ono w Kosówce 12 lutego bieżącego roku o godzinie 9 rano z prawowitej małżonki jego Marianny z Zawistowskich 27 lat mającej. Dziecięciu temu na chrzcie świętym dziś odprawionym dano imię Piotr, a rodzicami chrzestnymi jego byli Adam Godlewski i Stefania Zawistowska.
Akt ten okazującemu i świadkom niepiśmiennym przeczytany został przez Nas tylko podpisany.

 
Małżeństwo 1923-02-06 Kosówka  
Notatka zdarzenia

Nr 10 Kosówka
Działo się w Rydzewie dnia 6 lutego 1923 o godzinie 4 wieczorem.
Oświadczamy, iż w obecności świadków: Franciszka Gutowskiego lat 45 i Teofila Zawistowskiego lat 40 mających obydwu gospodarzy z Kosówki, zawarty został związek małżeński między Piotrem Mikulskim kawalerem lat 24 mającym urodzonym i zamieszkałym w Kosówce, synem nieżyjącego Juliana i Marianny z Zawistowskich małżonków Mikulskich gospodarzy i Stanisławą Kaczyńską panną lat 20 mającą, urodzoną i zamieszkałą w Kosówce, córką nieżyjących Adama i Anny z Danowskich małżonków Kaczyńskich gospodarzy.
Przed zawarciem tego małżeństwa były ogłoszone trzy przedślubne zapowiedzi w kościele Rydzewskim w dni niedzielne, a mianowicie: 21, 28 stycznia i 4 lutego roku bieżącego. Religijny obrządek zaślubin przez nas odprawiony został. Nowozaślubieni oświadczyli, że umowy przedślubnej nie zawierali.
Akt ten nowozaślubionym i świadkom niepiśmiennym przeczytany, przez nas tylko podpisany.

 
Zgon 1927-12-20 Kosówka  
Notatka zdarzenia

Nr 55 Kosówka
Działo się w Rydzewie dnia 20 grudnia 1927 roku o godzinie 9 stawili się: Wincenty Borkowski lat 31 i Antoni Orłowski lat 30 mający obydwaj gospodarze rolni zamieszkali w Kosówce. Ci oświadczyli, że dnia dzisiejszego o godzinie 2 w Kosówce umarł Piotr Mikulski 30 lat mający urodzony i zamieszkały w Kosówce, syn Juliana i Marjanny z Zawistowskich małżonków Mikulskich gospodarzy. Pozostawił po sobie owdowiałą żonę Stanisławę z Kaczyńskich.
Po naocznym przekonaniu się o zejściu Piotra Mikulskiego akt ten stawającym się niepiśmiennym przeczytany, przez Nas tylko podpisany został. Proboszcz parafii Rydzewskiej, akta stanu cywilnego utrzymujący.

 

Rodzice

Relacja do osoby początkej Nazwa Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin)
Ojciec Mikulski Julian
Matka Zawistowska Marianna
    Brat (rodzony)     Mikulski Dominik
    Siostra (rodzona)     Mikulska Helena
    Brat (rodzony)     Mikulski Bolesław
         Mikulski Piotr
    Brat (rodzony)     Mikulski Jan
    Brat (rodzony)     Mikulski Kazimierz
    Brat (rodzony)     Mikulski Władysław

Rodziny

    Rodzina Mikulski Piotr iKaczyńska Stanisława
Związek małżeński Żona Kaczyńska Stanisława

Media

Atrybuty

Rodzaj Wartość Notatki Źródła
RIN MH:I93
 
_UID 0A92E9R4-7O4B-TFZB-H9A4-H9A42MEFB2A4
 

Mapa rodzin

Mapa rodzin

Rodowód

 1. Mikulski Julian
  1. Zawistowska Marianna
   1. Mikulska Helena
   2. Mikulski Władysław
   3. Mikulski Bolesław
   4. Mikulski Piotr
    1. Kaczyńska Stanisława
   5. Mikulski Dominik
   6. Mikulski Jan
   7. Mikulski Kazimierz

Przodkowie