Żbikowska Władysława

Nazwisko rodowe Żbikowska, Władysława
Nazwisko po małżeństwie Piaszczyńska
Gramps ID I0276
Płeć kobieta
Wiek przy zgonie 69 lat, 8 dni

Zdarzenia

Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Narodziny 1902-12-01 Łękowo  
Notatka zdarzenia

Akt Chrztu nr 347 Łękowo
Działo się w osadzie Grajewo 1 /14/ grudnia 1902 roku o godzinie 1 po południu. Stawił się osobiście Adam Zbikowski /Żbikowski/ 47 lat mający, szlachcic w Łękowie mieszkający, w obecności Adama Myszkowskiego 45 lat sługi kościelnego, a także Szymona Skarżyńskiego 74 lat mających gospodarzy obu w Grajewie mieszkających, okazał Nam dziecię płci żeńskiej oświadczając, że urodziło się ono w Łękowie 18 listopada /1 grudnia/ bieżącego roku o godzinie 5 rano z prawowitej małżonki jego Anny z Mścichowskich 43 lat mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie świętym dziś przed księdzem Ignacym Bruszewskim wikarym w Grajewie odbytym nadano imię Władysława, a rodzicami jego chrzestnymi byli Józef Żbikowski i Anna Modzelewska. Akt ten okazującemu i świadkom wszyscy nie piśmienni odczytany został przez nas tylko podpisany.
Urzędnik Stanu Cywilnego ks. Lendo

 
Zgon 1971-12-09 Łękowo  
 

Rodzice

Relacja do osoby początkej Nazwa Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin)
Ojciec Żbikowski Adam [I1914]
Matka Mścichowska Anna [I1915]
         Żbikowska Władysława [I0276]
    Brat (rodzony)     Zbikowski Antoni [I2597]
    Brat (rodzony)     Zbikowski Marian [I2615]

Rodziny

    Rodzina Piaszczyński Czesław iŻbikowska Władysława [F0081]
Związek małżeński Mąż Piaszczyński Czesław [I0024]
   
Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Umowa małżeńska 1923-01-10    
Notatka zdarzenia

Intercyza
Nr repertorium 53/21
Działo się w mieście Grajewie powiatu Szczuczyńskiego dnia 10 stycznia roku 1923. Przede mną Kazimierzem Dziekońskim notariuszem przy Wydziale Hipotecznym Sądu Pokoju w Szczuczynie, w kancelarji mojej w mieście Grajewie przy ulicy Boguszewskiej w domu pod nr 43 znajdującej się, w obecności dwóch osobiście mi znanych i prawem wymagane przymioty posiadających świadków, obywateli w mieście Grajewie zamieszkałych Piotra Żochowskiego i Grzegorza Mikuckiego stawili się znani mi 2 osób do działań prawnych zdolni obywateli państwa polskiego: 1. Czesław Piaszczyński, 2. Władysława Żbikowska dwudziestoletnia panna i 3. ojciec jej Adam Żbikowski wszyscy we wsi Łękowo gminy Bogusze powiatu Szczuczyńskiego zamieszkali i zeznali akt tej treści:
§1. Władysława Żbikowska panna i Czesław Piaszczyński kawaler oświadczyli, że maja zamiar zawrzeć z sobą związek małżeński i w skutek tego ... na przyszłość swoje stosunki majątkowe w następujący sposób;
§2. Majątek jaki każdy z przyszłych małżonków posiada ... i jaki w przyszłości każdy z nich otrzymać może poprzez spadek ... darowiznę lub przez zrządzenie losu, stanowić będzie każdego z nich oddzielną własność - ... zaś ... zdobędą w czasie małżeńskiego pożycia przez pracę i ... , będzie stanowić wspólną własność obojga małżonków.
§3. Czesław Piaszczyński oświadczył, że obecny jego majątek składa się z drobnoszlacheckiej części ... w ograniczeniu wsi Łękowo powiatu Szczuczyńskiego położonej, powierzchni około 56 morgów obejmującej z zabudowaniami, nabytej od małżonków Sulewskich (?) za sumę marek 2 miliony ..set tysięcy, na mocy aktu przed ... ... w dniu 8 stycznia roku bieżącego ... zeznanego;
§4. Władysława Żbikowska oświadczyła, że jej majątek składa się z gotówki w kwocie marek jeden milion czterysta tysięcy i jednej klaczy dwuletniej maści gniadej wartości przeszło sto tysięcy marek, które to gotówkę i klacz ma jej wydać brat jej Władysław Żbikowski jako udział majątkowy, w zamian wyznaczonej przez ojca jej Adama Żbikowskiego na zasadzie aktu zeznanego przez b. notariuszem w Szczuczynie Zaleskim 27 stycznia /9 lutego/ 1901 roku ... spłaty majątkowej w kwocie rubli 300.
§5. Czesław Piaszczyński przyznaje, że wzmiankowane w §3 ... sumy marek jeden milion 400 tysięcy i jednej klaczy od Władysława Żbikowskiego przyszłego szwagra swojego otrzymał z odbioru kwituje i powyższą sumę 1400000 marek i klaczy jako posagu przyszłej swej żony Władysławy Żbikowskiej, ... na jej ... na całym swoim ruchomym i nieruchomym majątkiem ... swej drobno szlacheckiej części ziemskiej we wsi Łękowo położonej od Sulewskich nabytej;
§6. Współstawający Adam Żbikowski oświadczył, że na zawarcie związku małżeńskiego swej córki Władysławy z Czesławem Piaszczyńskim zgadza się.
§7. Treść art. 208 K.C. stronom ogłoszono, Akt ten wobec wyżej wymienionych świadków stawającym odczytany, przez nich co do treści i co do skutków ... i jako zgodny z dobrą ich wolą ... i podpisany został. Pierwsze wypisy należy wydać stronom oraz Władysławowi Żbikowskiemu. Stemplowe ... Skarbu: od intercyzy marek 20, a pokwitowanie sumy marek 1 500 000,- marek 7500,- i ... miasta marek 207 500,- ...
Podpisy: Czesław Piaszczyński, Adam Żbikowski, Z upoważnienia niepiśmiennej Władysławy Żbikowskiej za nią ten akt podpisuje mieszkaniec miasta Grajewa Leon Piekarski. Jako świadkowie ... aktu stwierdzamy, że akt ten podpisał Leon Piekarski za niepiśmienną Władysławę Żbikowską z jej upoważnienia.
Piotr Żochowski, Grzegorz Mikucki , Dziekoński Notariusz

 
Małżeństwo 1923-01-15 Grajewo  
 
  Dzieci
 1. Piaszczyński Antoni [I0275]
 2. Piaszczyński Marian [I0277]
 3. Piaszczyński Czesław [I0279]
 4. Piaszczyński Hieronim [I0280]
 5. Piaszczyński Józef [I0278]
  Atrybuty
Rodzaj Wartość Notatki Źródła
_UID Y2JJF0P0-E241-058B-YE40-YE400Z7CQ2FB
 

Media

Mapa rodzin

Mapa rodzin

Rodowód

 1. Żbikowski Adam [I1914]
  1. Mścichowska Anna [I1915]
   1. Zbikowski Antoni [I2597]
   2. Zbikowski Marian [I2615]
   3. Żbikowska Władysława
    1. Piaszczyński Czesław [I0024]
     1. Piaszczyński Hieronim [I0280]
     2. Piaszczyński Antoni [I0275]
     3. Piaszczyński Marian [I0277]
     4. Piaszczyński Józef [I0278]
     5. Piaszczyński Czesław [I0279]

Przodkowie