Chludzińska Wanda Klara

Nazwisko rodowe Chludzińska Wanda Klara
Płeć kobieta

Zdarzenia

Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Narodziny 1890-04-07 Giełczyn  
Notatka zdarzenia

Akt nr 201 Łomża i Srebrowo /parafia Wizna/
Działo się w mieście Łomża 30 marca /12 kwietnia/ 1890 roku o godzinie 2 po południu. Stawił się Franciszek Chludziński młodszy Naczelnik Łomżyńskiego więzienia, na stałe mieszkający we wsi Srebrowo, ... gminy, mieszkający w Łomży 37 lat mający w obecności Stanisława Urbanowskiego 45 lat i Stanisława Malinowskiego 48 lat mającego, obu ... w Giełczynie zamieszkałych, i okazali nam dziecię płci żeńskiej oświadczając, że urodziło się ono 25 marca /7 kwietnia/ bieżącego roku po południu z prawowitej małżonki jego Heleny ze Skarżyńskich 28 lat mającej. Dziecięciu temu na chrzcie świętym odbytym w dniu dzisiejszym przed księdzem ... dano imiona Wanda Klara. A rodzicami chrzestnymi jego byli Marcel Chludziński i Józefa Justyna Urbanowska Akt ten okazującym i świadkom niepiśmiennym przeczytany, przez Nas tylko został podpisany.

 

Rodzice

Relacja do osoby początkej Nazwa Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin)
Ojciec Chludziński Franciszek
Matka Skarżyńska Helena
         Chludzińska Wanda Klara

Media

Mapa rodzin

Mapa rodzin

Rodowód

  1. Chludziński Franciszek
    1. Skarżyńska Helena
      1. Chludzińska Wanda Klara

Przodkowie