Karwowska Franciszka

Nazwisko rodowe Karwowska, Franciszka
Gramps ID I1872
Płeć kobieta

Zdarzenia

Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Narodziny 1826 Wólka Brzozowa  
 

Rodzice

Relacja do osoby początkej Nazwa Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin)
Ojciec Karwowski Andrzej [I1873]
Matka Syrena Scholastyka [I1874]
         Karwowska Franciszka [I1872]

Rodziny

    Rodzina Mikulski Jakub iKarwowska Franciszka [F0686]
Związek małżeński Mąż Mikulski Jakub [I1871]
   
Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Małżeństwo 1853-11-20 Białaszewo  
 
  Opis

Akt nr 47 Sojczyn Grądowy i Białaszewo
Działo się w Białaszewie dnia 8 /20/ listopada 1853 roku o godzinie 3 po południu. Wiadomo czynimy iż w obecności świadków włościan Antoniego Syreny lat 30 wyrobnika z Białaszewa i Macieja Kiszela lat 40 mający gospodarza rolnego czynszowego z Sojczyna Grądowego. Zawarte zostało małżeństwo religijne między włościaninem Jakubem Mikulskim lat 19 mającym, młodzianem we wsi Sojczyn Grądowy urodzonym i tamże z wyrobku się utrzymującym, zmarłych Stanisława i Katarzyny z Cybulów małżonków Mikulskich synem, a włościanką Franciszką Kiszelową lat 27 mającą wdową po Mateuszu Kiszelu w dniu 24 kwietnia roku zeszłego zmarłym , w Wólce Brzozowej urodzoną, a w Białaszewie z wyrobku się utrzymującą, zmarłego Andrzeja i żyjącej Scholastyki z Syrenów małżonków Karwowskich córką. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi przedślubne w godzinach zwykłych nabożeństwa w kościele parafialnym Białaszewskim w dniach niedzielnych roku bieżącego ogłoszone. Jako też zezwolenie ustne brata rodzonego nowożeńca Franciszka Mikulskiego obecnego Aktowi Małżeństwa nastąpiło. Tamowanie małżeństwa nie zaszło. Małżonkowie nowi oświadczyli, iż umowy przedślubnej urzędownie nie zawierali. Obrzęd ślubu religijnego przez księdza niżej podpisanego został dopełniony poczem Akt ten stawającym i świadkom wszystkim pisać nie umiejącym przeczytany przez nas tylko podpisany został.
ks. Pieniążek Jakub

  Dzieci
 1. Mikulski Antoni [I2169]
 2. Mikulski Jan [I2170]
 3. Mikulska Franciszka [I2164]
    Rodzina Kiszel Mateusz iKarwowska Franciszka [F0687]
Związek małżeński Mąż Kiszel Mateusz [I1875]

Media

Mapa rodzin

Mapa rodzin

Rodowód

 1. Karwowski Andrzej [I1873]
  1. Syrena Scholastyka [I1874]
   1. Karwowska Franciszka
    1. Mikulski Jakub [I1871]
     1. Mikulska Franciszka [I2164]
     2. Mikulski Antoni [I2169]
     3. Mikulski Jan [I2170]
    2. Kiszel Mateusz [I1875]

Przodkowie