Mikulski, Julian

Nazwisko rodowe Mikulski Julian
Gramps ID I0065
Płeć mężczyzna
Wiek przy zgonie około 34 lata, 9 miesięcy, 14 dni

Zdarzenia

Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Narodziny [E1752] szacowany ok. 1876 Kosówka  
 
Zgon [E1913] 1910-10-15 Kosówka  
Notatka zdarzenia

Akt nr 41 Kossówka
Działo się we wsi Rydzewo 17 października 1910r o godzinie 11 rano.
Stawił się Antoni Wagner 33 lat i Teofil Zawistowski 35 lat mający, obaj gospodarze ziemscy mieszkający we wsi Kossówka i oświadczyli, że 2 /15/ października bieżącego roku o godzinie 2 po południu we wsi Kossówka zmarł Julian Mkulski gospodarz właściciel ziemski, urodzony i mieszkającey we wsi Kossówka, 40 lat mający, syn zmarłych Aleksandra i Cecylii z Karwowskich małżonków Mikulskich, pozostawił po sobie owdowiałą żonę Mariannę z Zawistowskich. Po naocznym upewnieniu się o zgonie Juliana Mikulskiego, akt ten oświadczająym niepiśmiennym przeczytany został przez Nas tylko podpisany.

 

Rodzice

Relacja do osoby początkej Nazwa Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin)
Ojciec Mikulski, Aleksander [I0102]
Matka Karwowska, Cecylia [I0999]
    Brat (rodzony)     Mikulski, Stanisław [I1660]
         Mikulski, Julian [I0065]
    Siostra (rodzona)     Mikulska, Wiktoria [I1485]
    Siostra (rodzona)     Mikulska, Aleksandra [I1487]

Rodziny

    Rodzina Mikulski, Julian iZawistowska, Marianna [F0014]
Związek małżeński Żona Zawistowska, Marianna [I0066]
   
Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Małżeństwo [E1730] 1889-11-06 Kosówka  
 
  Opis

№ 25 Kosówka
Działo się we wsi Rydzewie 6-go/18-go Listopada 1889-go roku o godzinie 4-j po południu. Oświadczamy, iż w obecności świadków Wojciecha Kantorowskiego lat 40 i Stanisława Mroza lat 40 mających obu włościan we wsi Kosówka mieszkających, dzisiaj zawarty został religijny związek małżeński między Julianem Mikulskim, kawalerem włościaninem 23 lata mającym urodzonym i mieszkającym we wsi Kosówka, synem Aleksandra i Cecylii z Karwowskich małżonków Mikulskich, a Marianną Zawistowską, panną włościanką 22 lata mającą, urodzoną i mieszkającą we wsi Kosówka, córką Franciszka i Emilii z Grzybowskich małżonków Zawistowskich. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi, publikowane w Rydzewskim Kościele w dniach: 15-go / 27-go Października, 22-go Października / 3-go Listopada i 29-go Października / 10-go Listopada roku bieżącego. Małżonkowie nowi oświadczają, iż żadnej umowy przedślubnej nie zawarli. Obrządek religijny małżeństwa dokonany został przez miejscowego Administratora Księdza Aleksandra Boratyńskiego. Akt ten małżonkom nowym i świadkom niepiśmiennym odczytany i przez nas podpisany został.
Ks. Boratyński

  Dzieci
 1. Mikulski, Jan [I0094]
 2. Mikulska, Helena [I0064]
 3. Mikulski, Władysław [I1464]
 4. Mikulski, Bolesław [I0092]
 5. Mikulski, Piotr [I0093]
 6. Mikulski, Dominik [I0009]
 7. Mikulski, Kazimierz [I0095]

Media

Mapa rodzin

Mapa rodzin

Rodowód

 1. Mikulski, Aleksander [I0102]
  1. Karwowska, Cecylia [I0999]
   1. Mikulski, Stanisław [I1660]
   2. Mikulska, Aleksandra [I1487]
   3. Mikulska, Wiktoria [I1485]
   4. Mikulski, Julian
    1. Zawistowska, Marianna [I0066]
     1. Mikulski, Dominik [I0009]
     2. Mikulska, Helena [I0064]
     3. Mikulski, Bolesław [I0092]
     4. Mikulski, Piotr [I0093]
     5. Mikulski, Jan [I0094]
     6. Mikulski, Kazimierz [I0095]
     7. Mikulski, Władysław [I1464]

Przodkowie