Malinowski, Jan

Nazwisko rodowe Malinowski Jan
Gramps ID I0711
Płeć mężczyzna

Zdarzenia

Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Zgon [E1085] 1962-03-22 Giełczyn  
 

Rodzice

Relacja do osoby początkej Nazwa Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin)
Ojciec Malinowski, Jan [I0712]
Matka Żelazna, Marcjanna [I0710]
         Malinowski, Jan [I0711]

Rodziny

    Rodzina Malinowski, Jan iPiaszczyńska, Adela [F0262]
Związek małżeński Żona Piaszczyńska, Adela [I0709]
   
Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Małżeństwo [E1544] 1899-01-18 Łomżyca  
 
  Opis

№ 17 Giełczyn i Łomżyca
Działo się w mieście Łomży 18-go (30-go) stycznia 1899-go roku o godzinie 6-j wieczora. Ogłaszamy, iż w obecności świadków Jana Malinowskiego 50 lat i Pawła Nowackiego 40 lat mających, obaj gospodarzy w Giełczynie mieszkających dzisiaj zawarty został religijny związek małżeński między: Janem Malinowskim kawalerem, urodzonym w Gielczynie parafii Łomżyńskiej synem wyżej wymienionego Jana i zmarłej Marcianny z Żelaznych małżonków Malinowskich 30 lat mającym w Gielczynie przy ojcu na gospodarstwie mieszkającym a Adelą Piaszczyńską /Piaścinską/ Panną urodzoną w Łomżycy parafii Łomżyńskiej córką zmarłego Jana i żyjącej Tekli z Janowskich małżonków Piaścinskich 18 lat mającą na gospodarstwie przy matce w Łomżycy mieszkającej. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi przedślubne, publikowane w Łomżyńskim Kościele Parafialnym w dniach 27-go grudnia roku bieżącego (8-go stycznia tego roku), 3-go (15-go) i 10-go (22-go stycznia tego roku). Małżonkowie nowi oświadczają iż nie zawierali żadnej umowy przedślubnej. Pozwolenie narzeczonym na zawarcie małżeństwa ustnie zostało oświadczone narzeczonemu przez jego ojca, a narzeczonej przez jej matkę. Obrządek religijny małżeństwa dokonany został przez Księdza Karpowicza. Akt ten małżonkom nowym i świadkom niepiśmiennym odczytany i tylko potem przez nas podpisany został.
Ks. A. Karpowicz

Media

Mapa rodzin

Mapa rodzin

Rodowód

  1. Malinowski, Jan [I0712]
    1. Żelazna, Marcjanna [I0710]
      1. Malinowski, Jan
        1. Piaszczyńska, Adela [I0709]

Przodkowie