Malinowski Jan

Nazwisko rodowe Malinowski Jan
Płeć mężczyzna

Zdarzenia

Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Zgon 1962-03-22 Giełczyn  
 

Rodzice

Relacja do osoby początkej Nazwa Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin)
Ojciec Malinowski Jan
Matka Żelazna Marcjanna
         Malinowski Jan

Rodziny

    Rodzina Malinowski Jan iPiaszczyńska Adela
Związek małżeński Żona Piaszczyńska Adela
   
Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Małżeństwo 1899-01-18 Łomżyca  
 
  Opis

№ 17 Giełczyn i Łomżyca
Działo się w mieście Łomży 18-go (30-go) stycznia 1899-go roku o godzinie 6-j wieczora. Ogłaszamy, iż w obecności świadków Jana Malinowskiego 50 lat i Pawła Nowackiego 40 lat mających, obaj gospodarzy w Giełczynie mieszkających dzisiaj zawarty został religijny związek małżeński między: Janem Malinowskim kawalerem, urodzonym w Gielczynie parafii Łomżyńskiej synem wyżej wymienionego Jana i zmarłej Marcianny z Żelaznych małżonków Malinowskich 30 lat mającym w Gielczynie przy ojcu na gospodarstwie mieszkającym a Adelą Piaszczyńską /Piaścinską/ Panną urodzoną w Łomżycy parafii Łomżyńskiej córką zmarłego Jana i żyjącej Tekli z Janowskich małżonków Piaścinskich 18 lat mającą na gospodarstwie przy matce w Łomżycy mieszkającej. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi przedślubne, publikowane w Łomżyńskim Kościele Parafialnym w dniach 27-go grudnia roku bieżącego (8-go stycznia tego roku), 3-go (15-go) i 10-go (22-go stycznia tego roku). Małżonkowie nowi oświadczają iż nie zawierali żadnej umowy przedślubnej. Pozwolenie narzeczonym na zawarcie małżeństwa ustnie zostało oświadczone narzeczonemu przez jego ojca, a narzeczonej przez jej matkę. Obrządek religijny małżeństwa dokonany został przez Księdza Karpowicza. Akt ten małżonkom nowym i świadkom niepiśmiennym odczytany i tylko potem przez nas podpisany został.
Ks. A. Karpowicz

Media

Mapa rodzin

Mapa rodzin

Rodowód

  1. Malinowski Jan
    1. Żelazna Marcjanna
      1. Malinowski Jan
        1. Piaszczyńska Adela

Przodkowie