Kozikowska Teresa

Nazwisko rodowe Kozikowska Teresa
Płeć kobieta

Rodzice

Relacja do osoby początkej Nazwa Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin)
Ojciec Kozikowski Alfred
Matka Zalewska Stanisława
         Kozikowska Teresa
    Siostra (rodzona)     Kozikowska Danuta

Rodowód

  1. Kozikowski Alfred
    1. Zalewska Stanisława
      1. Kozikowska Teresa
      2. Kozikowska Danuta

Przodkowie