Janowski, Aleksander

Nazwisko rodowe Janowski Aleksander
Gramps ID I1436
Płeć mężczyzna
Wiek przy zgonie 1 miesiąc, 1 dzień

Zdarzenia

Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Narodziny [E1695] 1828-09-11 Łomża  
Notatka zdarzenia

Akt nr 160 Łomża
Działo się w mieście Łomży dnia 12 Września 1828 roku o godzinie 6 wieczór.
Stawiła się Anna Gawłoska lat 50 mająca akuszerka zamieszkała w Łomży w obecności Sylwestra Samieckiego lat 27 i Pawła Szteller lat 26 mających zamieszkałych w Łomży i okazała nam dziecię płci męskiej urodzone tu w Łomży na dniu wczorajszym o godzinie 4 po południu z Marianny Janowskiej lat 25 mającej panny, Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odbytym w dniu dzisiejszym nadane zostało imię Aleksander. Chrzcił Ks. Stanisław Pietrznikowski, a rodzicami chrzestnymi byli wspomniany Jakób Steler z Marianną Boczkowską.
Akt ten stawającemu i chrzestnym przeczytany został. X. Stanisław Pietrznikowski zastępca proboszcza Łomży.

 
Zgon [E1697] 1828-10-12 Łomża  
Notatka zdarzenia

Akt nr 124 Łomża

Działo się w mieście Łomża 12 Września 1827 roku o godzinie 12 w południe.
Stawili się Dominik Rytelewski lat 50 i Piotr Chajka lat 60 mający słudzy kościelni zamieszkali w Łomży, i oświadczyli iż na dniu onegdajszym o godzinie 4 rano umarł Aleksander tygodni 4 mający Marianny Janowskiej panny, po przekonaniu się naocznym o zejściu Aleksandra ten stawającym został przeczytany pisać nie umieją.
Ks. Stanisław Pietrzenikowski zastępca proboszcza Łomży.

 

Rodzice

Relacja do osoby początkej Nazwa Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin)
Matka Janowska, Marianna [I1437]
         Janowski, Aleksander [I1436]

Media

Rodowód

  1. Janowska, Marianna [I1437]
    1. Janowski, Aleksander

Przodkowie