Borawski Janusz

Nazwisko rodowe Borawski Janusz
Płeć mężczyzna

Rodzice

Relacja do osoby początkej Nazwa Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin)
Ojciec Borawska
Matka
         Borawski Janusz
    Siostra (rodzona)     Borawska Anna

Rodowód

  1. Borawska
      1. Borawska Anna
      2. Borawski Janusz

Przodkowie