Chludziński Stanisław

Nazwisko rodowe Chludziński Stanisław
Płeć mężczyzna

Zdarzenia

Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Narodziny 1901-10-26 Łomża  
Notatka zdarzenia

Akt nr 519 Łomża
Działo się w mieście Łomża 14 /27/ października 1901 roku o godzinie 3 po południu. Stawił się Jan Chludziński robotnik 24 lat mający w mieście Lomża mieszkający w obecności Józefa Damięckiego lat 33 i Pawła Kobeckiego lat 21, obu robotników w Łomżycy zamieszkałych, i okazali nam dziecię płci męskiej oświadczając, że urodziło się ono wczoraj o 3 po południu z prawowitej małżonki jego Bronisławy z Bojarskich 20 lat mającej. Dziecięciu temu na chrzcie świętym odbytym w dniu dzisiejszym przed księdzem Nirakiewiczem dano imię Stanisław. A rodzicami chrzestnymi jego byli Paweł Kobecki i Bolesława Pazik. Akt ten okazującym i świadkom niepiśmiennym przeczytany, przez Nas tylko podpisany został.

 

Rodzice

Relacja do osoby początkej Nazwa Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin)
Ojciec Chludziński Jan
Matka Bojarska Bronisława
         Chludziński Stanisław

Media

Rodowód

  1. Chludziński Jan
    1. Bojarska Bronisława
      1. Chludziński Stanisław

Przodkowie