Czaplicki Tomasz

Nazwisko rodowe Czaplicki Tomasz
Płeć mężczyzna

Zdarzenia

Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Narodziny 1897-11-07 Kacprowo  
Notatka zdarzenia

Akt nr 282 Kacprowo

Działo się w Grajewie w Listopadzie 16 (26) dnia 1897 roku o godzinie 1 po południu.
Stawił się osobiście Józef Czaplicki 30 lat mający gospodarz ziemski w Kacprowie mieszkający w obecności Adama Pyszkowskiego 40 lat mającego kościelnego służącego, a także Szymona Skarżyńskiego 71 lat mającego gospodarz obaj w Grajewie mieszkającay, okazali Nam niemowlę płci męskiej oświadczając, że urodziło się ono w Kacprowie 7 bieżącego miesiąca i roku o 5 rano z prawowitej małżonki jego Emilii z domu Dziekońskiej 25 lat mającej. Dziecięciu temu na chrzcie świętym dziś odprawionym przed Księdzem Maciejem Gąsiewskim wikarym dano imie Tomasz, a rodzicami chrzestnymi jego byli Ludwik Czaplicki i Stanisława Czaplicka.
Akt ten kazującemi i świadkom nie piśmiennym przeczytany został przez Nas tylko podpisany.

 

Rodzice

Relacja do osoby początkej Nazwa Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin)
Ojciec Czaplicki Józef
Matka Dziekońska Emilia
    Brat (rodzony)     Czaplicki Bolesław
    Brat (rodzony)     Czaplicki Aleksander
    Brat (rodzony)     Czaplicki Stanisław
         Czaplicki Tomasz
    Siostra (rodzona)     Czaplicka Aleksandra
    Siostra (rodzona)     Czaplicka Aleksandra
    Brat (rodzony)     Czaplicki Aleksander

Media

Mapa rodzin

Mapa rodzin

Rodowód

 1. Czaplicki Józef
  1. Dziekońska Emilia
   1. Czaplicka Aleksandra
   2. Czaplicki Aleksander
   3. Czaplicki Aleksander
   4. Czaplicka Aleksandra
   5. Czaplicki Bolesław
   6. Czaplicki Tomasz
   7. Czaplicki Stanisław

Przodkowie