Mikulski Bolesław

Nazwisko rodowe Mikulski, Bolesław
Gramps ID I0092
Płeć mężczyzna
Wiek przy zgonie 41 lat, 4 miesiące, 26 dni

Zdarzenia

Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Narodziny 1895-06-16 Kosówka  
Notatka zdarzenia

Akt nr 40 Kosówka

Działo się we wsi Rydzewo 18 czerwca 1895 roku o godzinie o godzinie 1 po południu.
Stawił się osobiście Julian Mikulski 25 lat mający gospodarz ziemski w Kosówce mieszkający, w obecności Aleksandra Skrzeczkowskiego 60 lat mającego i Wojciecha Ostrowskiego 60 lat mającego obu gospodarzy ziemskich w Kosówce mieszkających,
i okazali Nam niemowlę płci męskiej oświadczając, że urodziło się ono w Kosówce 16 czerwca bieżącego roku o godzinie 7 rano z prawowitej małżonki jego Marianny z Zawistowskich 25 lat mającej. Dziecięciu temu na chrzcie świętym dziś odprawionym dano imię Bolesław, a rodzicami chrzestnymi jego byli Franciszek Kantorowski i Bogumiła Niedźwiedzka.
Akt ten okazującemu i świadkom niepiśmiennym przeczytany został przez Nas tylko podpisany.

Utrzymujący Akta Stanu Cywilnego: ks. A. Czerniewski

 
Małżeństwo 1923-01-23 Rydzewo Związek małżeński z Bolesławą Borkowską
Notatka zdarzenia

Nr 2 Kosówka
Działo się w Rydzewie dnia 23 stycznia 1923 roku o godzinie 3 wieczorem.
Oświadczamy iż w obecności świadków: ... Borkowskiego lat 28 i Juliana Rydzewskiego lat 40 mających obydwóch gospodarzy z Kosówki zawarty został związek małżeński między Bolesławem Mikulskim kawalerem lat 28 mającym urodzonym i zamieszkałym w Kosówce, synem nie żyjącego Juliana i Marianny z Zawistowskich małżonków Mikulskich gospodarzy - i Bolesławą Borkowską panną lat 21 majacą, urodzoną i zamieszkałą w Kosówce, córką nieżyjących Józefa i Pauliny ze Skrzeczkowskich małżonków Borkowskich gospodarzy.
Przed zawarciem tego małżeństwa były ogłaszane trzy przedślubne zapowiedzi w Kościele Rydzewskim w dni niedzielne, a mianowicie: 5, 12 i 19 Listopada roku zeszłego.
Religijny obrządek zaślubin przed Nami dopełniony został. Nowo zaślubieni oświadczyli że umowy przedślubnej nie zawarli.
Akt ten nowo zaślubionym i świadkom nie piśmiennym przeczytany, przez Nas tylko podpisany.

 
Małżeństwo 1925-06-27 Rydzewo Związek małżeński z drugą żoną - Rozalią Poniatowską
Notatka zdarzenia

Nr 14 Kosówka
Działo się w Rydzewie dnia 27 czerwca 1925 roku o godzinie 7 wieczorem.
Oświadczamy iż w obecności świadków: Wincentego Wiszniewskiego (?) lat 37 i Aleksandra Kantorowskiego 50 mających, obydwóch gospodarzy z Kosówki zawarty został związek małżeński między Bolesławem Mikulskim lat 29 mającym wdowcem po Bolesławie z Borkowskich zmarłej w Kosówce dnia 10 maja roku bieżącego, urodzonym i zamieszkałym w Kosówce, synem nieżyjącego Juliana i Maryanny z Zawistowskich małżonków Mikulskich gospodarzy i Rozalią Poniatowską panną, lat 20 mającą urodzoną i zamieszkałą w Kosówce córką Jana i Józefy z Borkowskich małżonków Poniatowskich gospodarzy. Przed zawarciem tego związku były ogłaszane trzy przedślubne zapowiedzi w Kościele Rydzewskim w dni niedzielne, a mianowicie : 1- 31 maja, 2- 7 czerwca, 3-14 czerwca roku bieżącego. Religijny obrzadek zaślubienia przed nami dopełniony został. Nowo zaślubieni oświadczyli iż umowy przedślubnej nie zawierali.
Akt ten nowo zaślubinym i świadkom niepiśmiennym przeczytany, przez nas tylko podpisany.

 
Zgon 1936-11-12    
 

Rodzice

Relacja do osoby początkej Nazwa Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin)
Ojciec Mikulski Julian [I0065]
Matka Zawistowska Marianna [I0066]
    Brat (rodzony)     Mikulski Dominik [I0009]
    Siostra (rodzona)     Mikulska Helena [I0064]
         Mikulski Bolesław [I0092]
    Brat (rodzony)     Mikulski Piotr [I0093]
    Brat (rodzony)     Mikulski Jan [I0094]
    Brat (rodzony)     Mikulski Kazimierz [I0095]
    Brat (rodzony)     Mikulski Władysław [I1464]

Rodziny

    Rodzina Mikulski Bolesław iPoniatowska Rozalia [F0000]
Związek małżeński Żona Poniatowska Rozalia [I0051]
  Dzieci
 1. Mikulski Jerzy [I0042]
 2. Mikulska Dominika [I0049]
 3. Mikulski Edmund [I0550]
 4. Mikulska Sabina [I0554]
    Rodzina Mikulski Bolesław iBorkowska Bolesława [F0243]
Związek małżeński Żona Borkowska Bolesława [I0665]
  Dzieci
 1. Mikulski Klemens [I0666]

Media

Mapa rodzin

Mapa rodzin

Rodowód

 1. Mikulski Julian [I0065]
  1. Zawistowska Marianna [I0066]
   1. Mikulski Jan [I0094]
   2. Mikulska Helena [I0064]
   3. Mikulski Władysław [I1464]
   4. Mikulski Bolesław
    1. Poniatowska Rozalia [I0051]
     1. Mikulska Dominika [I0049]
     2. Mikulska Sabina [I0554]
     3. Mikulski Edmund [I0550]
     4. Mikulski Jerzy [I0042]
    2. Borkowska Bolesława [I0665]
     1. Mikulski Klemens [I0666]
   5. Mikulski Piotr [I0093]
   6. Mikulski Dominik [I0009]
   7. Mikulski Kazimierz [I0095]

Przodkowie