Mikulski Bolesław

Nazwisko rodowe Mikulski Bolesław
Płeć mężczyzna
Wiek przy zgonie 41 lat, 4 miesiące, 26 dni

Zdarzenia

Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Narodziny 1895-06-16 Kosówka  
Notatka zdarzenia

Akt nr 40 Kosówka

Działo się we wsi Rydzewo 18 czerwca 1895 roku o godzinie o godzinie 1 po południu.
Stawił się osobiście Julian Mikulski 25 lat mający gospodarz ziemski w Kosówce mieszkający, w obecności Aleksandra Skrzeczkowskiego 60 lat mającego i Wojciecha Ostrowskiego 60 lat mającego obu gospodarzy ziemskich w Kosówce mieszkających,
i okazali Nam niemowlę płci męskiej oświadczając, że urodziło się ono w Kosówce 16 czerwca bieżącego roku o godzinie 7 rano z prawowitej małżonki jego Marianny z Zawistowskich 25 lat mającej. Dziecięciu temu na chrzcie świętym dziś odprawionym dano imię Bolesław, a rodzicami chrzestnymi jego byli Franciszek Kantorowski i Bogumiła Niedźwiedzka.
Akt ten okazującemu i świadkom niepiśmiennym przeczytany został przez Nas tylko podpisany.

Utrzymujący Akta Stanu Cywilnego: ks. A. Czerniewski

 
Małżeństwo 1923-01-23 Rydzewo Związek małżeński z Bolesławą Borkowską
Notatka zdarzenia

Nr 2 Kosówka
Działo się w Rydzewie dnia 23 stycznia 1923 roku o godzinie 3 wieczorem.
Oświadczamy iż w obecności świadków: ... Borkowskiego lat 28 i Juliana Rydzewskiego lat 40 mających obydwóch gospodarzy z Kosówki zawarty został związek małżeński między Bolesławem Mikulskim kawalerem lat 28 mającym urodzonym i zamieszkałym w Kosówce, synem nie żyjącego Juliana i Marianny z Zawistowskich małżonków Mikulskich gospodarzy - i Bolesławą Borkowską panną lat 21 majacą, urodzoną i zamieszkałą w Kosówce, córką nieżyjących Józefa i Pauliny ze Skrzeczkowskich małżonków Borkowskich gospodarzy.
Przed zawarciem tego małżeństwa były ogłaszane trzy przedślubne zapowiedzi w Kościele Rydzewskim w dni niedzielne, a mianowicie: 5, 12 i 19 Listopada roku zeszłego.
Religijny obrządek zaślubin przed Nami dopełniony został. Nowo zaślubieni oświadczyli że umowy przedślubnej nie zawarli.
Akt ten nowo zaślubionym i świadkom nie piśmiennym przeczytany, przez Nas tylko podpisany.

 
Małżeństwo 1925-06-27 Rydzewo Związek małżeński z drugą żoną - Rozalią Poniatowską
Notatka zdarzenia

Nr 14 Kosówka
Działo się w Rydzewie dnia 27 czerwca 1925 roku o godzinie 7 wieczorem.
Oświadczamy iż w obecności świadków: Wincentego Wiszniewskiego (?) lat 37 i Aleksandra Kantorowskiego 50 mających, obydwóch gospodarzy z Kosówki zawarty został związek małżeński między Bolesławem Mikulskim lat 29 mającym wdowcem po Bolesławie z Borkowskich zmarłej w Kosówce dnia 10 maja roku bieżącego, urodzonym i zamieszkałym w Kosówce, synem nieżyjącego Juliana i Maryanny z Zawistowskich małżonków Mikulskich gospodarzy i Rozalią Poniatowską panną, lat 20 mającą urodzoną i zamieszkałą w Kosówce córką Jana i Józefy z Borkowskich małżonków Poniatowskich gospodarzy. Przed zawarciem tego związku były ogłaszane trzy przedślubne zapowiedzi w Kościele Rydzewskim w dni niedzielne, a mianowicie : 1- 31 maja, 2- 7 czerwca, 3-14 czerwca roku bieżącego. Religijny obrzadek zaślubienia przed nami dopełniony został. Nowo zaślubieni oświadczyli iż umowy przedślubnej nie zawierali.
Akt ten nowo zaślubinym i świadkom niepiśmiennym przeczytany, przez nas tylko podpisany.

 
Zgon 1936-11-12    
 

Rodzice

Relacja do osoby początkej Nazwa Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin)
Ojciec Mikulski Julian
Matka Zawistowska Marianna
    Brat (rodzony)     Mikulski Dominik
    Siostra (rodzona)     Mikulska Helena
         Mikulski Bolesław
    Brat (rodzony)     Mikulski Piotr
    Brat (rodzony)     Mikulski Jan
    Brat (rodzony)     Mikulski Kazimierz
    Brat (rodzony)     Mikulski Władysław

Rodziny

    Rodzina Mikulski Bolesław iPoniatowska Rozalia
Związek małżeński Żona Poniatowska Rozalia
  Dzieci
 1. Mikulski Jerzy
 2. Mikulska Dominika
 3. Mikulski Edmund
 4. Mikulska Sabina
    Rodzina Mikulski Bolesław iBorkowska Bolesława
Związek małżeński Żona Borkowska Bolesława
  Dzieci
 1. Mikulski Klemens

Media

Mapa rodzin

Mapa rodzin

Rodowód

 1. Mikulski Julian
  1. Zawistowska Marianna
   1. Mikulska Helena
   2. Mikulski Władysław
   3. Mikulski Bolesław
    1. Poniatowska Rozalia
     1. Mikulska Dominika
     2. Mikulska Sabina
     3. Mikulski Edmund
     4. Mikulski Jerzy
    2. Borkowska Bolesława
     1. Mikulski Klemens
   4. Mikulski Piotr
   5. Mikulski Dominik
   6. Mikulski Jan
   7. Mikulski Kazimierz

Przodkowie