Garbulewska Stanisława

Nazwisko rodowe Garbulewska Stanisława
Płeć kobieta
Wiek przy zgonie 45 lat, 8 miesięcy, 27 dni

Zdarzenia

Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Narodziny 1891    
Notatka zdarzenia

Akt 92 Miasto Kolno.
Działo się w mieście Kolno 10/ 22/ marca 1891 roku o godzinie pierwszej po południu. Stawił się Adam Garbulewski mieszczanin gospodarz lat 34 mający w mieście Kolno mieszkający, w obecności Stanisława Bikowskiego 31 lat a także Ignacego Bikowskiego 24 lat służących w Kolnie zamieszkałych i okazali nam dziecię płci żeńskiej oświadczając, iż urodziło się ono w mieście Kolno 8 /20/ marca roku bieżącego o godzinie 9 rano z prawowitej małżonki jego Ewy z Blusiewiczów 26 lat mającej. Dziecięciu temu na chrzcie świętym odbytym w dniu dzisiejszym przed księdzem Józefem Bacewiczem nadano imię Stanisława, a rodzicami jego chrzestnymi byli Józef Gutowski i Tekla Gutowska. Akt ten okazującym i świadkom niepiśmiennym przeczytany, przez Nas tylko podpisany został.

Dopisek na marginesie: Stanisława Garbulewska 25 września / 8 października/ 1910 roku w Mikaszewskim kościele parafialnym zawarła związek małżeński z Antonim Piaszczyńskim

 
Zgon 1936-09-28 Kolno  
 

Rodzice

Relacja do osoby początkej Nazwa Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin)
Ojciec Garbulewski Adam
Matka Blusiewicz Ewa
         Garbulewska Stanisława
    Brat (rodzony)     Garbulewski Stefan
    Siostra (rodzona)     Garbulewska Kazimiera
    Brat (rodzony)     Garbulewski Franciszek
    Brat (rodzony)     Garbulewski Jan
    Siostra (rodzona)     Garbulewska Anna
    Brat (rodzony)     Garbulewski Jan
    Brat (rodzony)     Garbulewski Jan

Rodziny

    Rodzina Piaszczyński Antoni iGarbulewska Stanisława
Związek małżeński Mąż Piaszczyński Antoni
   
Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Małżeństwo 1910-10-25 Mikaszówka  
Notatka zdarzenia

Akt nr 39 Kolno

Działo się w mieście Kolno 9 ( 22 ) Listopada. 1910 roku o godzinie 4 po południu.
Ogłaszamy, że w obecności Jana Mogielnickiego lat 33 ... Kolneńskiego ... nadania i Edwarda Knap 29 lat Urzędnika Kolneńskiego Magistratu obu mieszkających w w mieście Kolno.
Stawili się Antoni Piaszczyński i małżonka jego Stanisława Garbulewska i okazali dowód zawartego ślubu spisanego w kościele Mikaszewskiej parafii.
Ja niżej podpisany zaświadczam, że Antoni Piaszczyński i Stanisława Garbulewska zawarli związek małżeński w kościele wyżej wspomnianym we wsi Mikaszówka dnia 25 Września ( 8 Października ) bieżącego w obecności świadków Wacława Borkina i Stanisława Romanowskiego, Nowożeńcy okazali dokumenty z munerem 45 podpisane: Obecny Mikaszewskiej parafii Ks. M Piaszczyński. Na podstawie powyższego dokumentu prawowici małżonkowie Piaszczyńscy okazali wymagane o zawarciu małżeństwa akta, w Aktach Stanu Cywilnego ... ... ... mieszkańców Kolneńskiej parafii.
... 94 Kodeksu Obywatelskiego Carectwa Polskiego.
My przepisaliśmy ... akta o zawarciu związku małżeńskiego i ogłaszamy, że 25 Września bieżącego roku, po trzech ogłoszonych zapowiedziach w dniach a mianowicie: 18, 25 Września i 2 Października bieżącego roku.
W Nowoczesnym Stylu w Mikaszewskim kościele parafialnym zawarto związku małżeński między Antonim Piaszczyńskim kawalerem 27 lat mającym synem zmarłego Jana i żyjącej Tekli z Janowskich małżonków Piaszczyńskich, urodzonym we wsi Łomżyca parafii Łomżyńskiej organisty mieszkającego w mieście Kolno i Stanisławą Garbulewską panną 19 lat mającą córką Adama i Ewy z Gmosiewiczów ( Dmosiewiczów ) małżonków Garbulewskich urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach w Kolnie. Małżonkowie oświadczyli, że intercyzy przedślubnej nie zawerali.
Akt ten nowożeńcom przeczytany przez Nas, Nowożeńców i świadków podpisany został.

 
  Dzieci
 1. Piaszczyński Edward

Media

Mapa rodzin

Mapa rodzin

Rodowód

 1. Garbulewski Adam
  1. Blusiewicz Ewa
   1. Garbulewska Stanisława
    1. Piaszczyński Antoni
     1. Piaszczyński Edward
   2. Garbulewski Stefan
   3. Garbulewska Kazimiera
   4. Garbulewski Franciszek
   5. Garbulewski Jan
   6. Garbulewska Anna
   7. Garbulewski Jan
   8. Garbulewski Jan

Przodkowie