Garbulewska Stanisława

Nazwisko rodowe Garbulewska, Stanisława
Gramps ID I1226
Płeć kobieta
Wiek przy zgonie 45 lat, 8 miesięcy, 27 dni

Zdarzenia

Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Narodziny 1891    
Notatka zdarzenia

Akt 92 Miasto Kolno.
Działo się w mieście Kolno 10/ 22/ marca 1891 roku o godzinie pierwszej po południu. Stawił się Adam Garbulewski mieszczanin gospodarz lat 34 mający w mieście Kolno mieszkający, w obecności Stanisława Bikowskiego 31 lat a także Ignacego Bikowskiego 24 lat służących w Kolnie zamieszkałych i okazali nam dziecię płci żeńskiej oświadczając, iż urodziło się ono w mieście Kolno 8 /20/ marca roku bieżącego o godzinie 9 rano z prawowitej małżonki jego Ewy z Blusiewiczów 26 lat mającej. Dziecięciu temu na chrzcie świętym odbytym w dniu dzisiejszym przed księdzem Józefem Bacewiczem nadano imię Stanisława, a rodzicami jego chrzestnymi byli Józef Gutowski i Tekla Gutowska. Akt ten okazującym i świadkom niepiśmiennym przeczytany, przez Nas tylko podpisany został.

Dopisek na marginesie: Stanisława Garbulewska 25 września / 8 października/ 1910 roku w Mikaszewskim kościele parafialnym zawarła związek małżeński z Antonim Piaszczyńskim

 
Zgon 1936-09-28 Kolno  
 

Rodzice

Relacja do osoby początkej Nazwa Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin)
Ojciec Garbulewski Adam [I1227]
Matka Blusiewicz Ewa [I1228]
         Garbulewska Stanisława [I1226]
    Brat (rodzony)     Garbulewski Stefan [I1694]
    Siostra (rodzona)     Garbulewska Kazimiera [I1695]
    Brat (rodzony)     Garbulewski Franciszek [I1696]
    Brat (rodzony)     Garbulewski Jan [I1699]
    Siostra (rodzona)     Garbulewska Anna [I1700]
    Brat (rodzony)     Garbulewski Jan [I1701]
    Brat (rodzony)     Garbulewski Jan [I2246]

Rodziny

    Rodzina Piaszczyński Antoni iGarbulewska Stanisława [F0453]
Związek małżeński Mąż Piaszczyński Antoni [I1225]
   
Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Małżeństwo 1910-10-25 Mikaszówka  
Notatka zdarzenia

Akt nr 39 Kolno

Działo się w mieście Kolno 9 ( 22 ) Listopada. 1910 roku o godzinie 4 po południu.
Ogłaszamy, że w obecności Jana Mogielnickiego lat 33 ... Kolneńskiego ... nadania i Edwarda Knap 29 lat Urzędnika Kolneńskiego Magistratu obu mieszkających w w mieście Kolno.
Stawili się Antoni Piaszczyński i małżonka jego Stanisława Garbulewska i okazali dowód zawartego ślubu spisanego w kościele Mikaszewskiej parafii.
Ja niżej podpisany zaświadczam, że Antoni Piaszczyński i Stanisława Garbulewska zawarli związek małżeński w kościele wyżej wspomnianym we wsi Mikaszówka dnia 25 Września ( 8 Października ) bieżącego w obecności świadków Wacława Borkina i Stanisława Romanowskiego, Nowożeńcy okazali dokumenty z munerem 45 podpisane: Obecny Mikaszewskiej parafii Ks. M Piaszczyński. Na podstawie powyższego dokumentu prawowici małżonkowie Piaszczyńscy okazali wymagane o zawarciu małżeństwa akta, w Aktach Stanu Cywilnego ... ... ... mieszkańców Kolneńskiej parafii.
... 94 Kodeksu Obywatelskiego Carectwa Polskiego.
My przepisaliśmy ... akta o zawarciu związku małżeńskiego i ogłaszamy, że 25 Września bieżącego roku, po trzech ogłoszonych zapowiedziach w dniach a mianowicie: 18, 25 Września i 2 Października bieżącego roku.
W Nowoczesnym Stylu w Mikaszewskim kościele parafialnym zawarto związku małżeński między Antonim Piaszczyńskim kawalerem 27 lat mającym synem zmarłego Jana i żyjącej Tekli z Janowskich małżonków Piaszczyńskich, urodzonym we wsi Łomżyca parafii Łomżyńskiej organisty mieszkającego w mieście Kolno i Stanisławą Garbulewską panną 19 lat mającą córką Adama i Ewy z Gmosiewiczów ( Dmosiewiczów ) małżonków Garbulewskich urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach w Kolnie. Małżonkowie oświadczyli, że intercyzy przedślubnej nie zawerali.
Akt ten nowożeńcom przeczytany przez Nas, Nowożeńców i świadków podpisany został.

 
  Dzieci
 1. Piaszczyńska Jadwiga [I2844]
 2. Piaszczyńska Stanisława [I2845]
 3. Piaszczyńska Zofia [I2846]
 4. Piaszczyński Edward Antoni [I2242]

Media

Mapa rodzin

Mapa rodzin

Rodowód

 1. Garbulewski Adam [I1227]
  1. Blusiewicz Ewa [I1228]
   1. Garbulewska Stanisława
    1. Piaszczyński Antoni [I1225]
     1. Piaszczyński Edward Antoni [I2242]
     2. Piaszczyńska Jadwiga [I2844]
     3. Piaszczyńska Stanisława [I2845]
     4. Piaszczyńska Zofia [I2846]
   2. Garbulewski Stefan [I1694]
   3. Garbulewska Kazimiera [I1695]
   4. Garbulewski Franciszek [I1696]
   5. Garbulewski Jan [I1699]
   6. Garbulewska Anna [I1700]
   7. Garbulewski Jan [I2246]
   8. Garbulewski Jan [I1701]

Przodkowie