Zawistowski, Adam

Nazwisko rodowe Zawistowski Adam
Gramps ID I1030
Płeć mężczyzna

Zdarzenia

Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Narodziny [E1326] 1835 Kosówka  
 
Małżeństwo [E1327] 1893-09-28 Rajgród  
Notatka zdarzenia

Nr42
Skrodzkie i Kosówka
Działo się w Rajgrodzie 28 września (10 Października) 1893 roku, o godzinie 1 po popłudniu.
Ogłaszamy, iż w obecności świadków: Jakuba Milewskiego 60 lat i Stanisława Goldowskiego 30 lat mającego,
w Rajgrodzie mieszkających, dnia dzisiejszego zawarty został religijny związek małżeński między:
Adamem Zawistowskim 58 lat mającym gospdarzem ziemskim, wdowcem po Salomei z domu Karwowskiej zmarłej w Kosówce
26 lutego (9 marca) 1892 roku, synem zmarłych Marcina i Katarzyny z domu Kulik gospdarzy Zawistowskich,
urodzonym i mieszkającym w Kosówce i Anną Deresiewicz 40 lat mającą, ziemianką wdową po Stanisławie Dereszewicz
zmarłym w Skrodzkich 21 Lutego (5 marca) 1890 roku, córką zmarłych Bonawentury i Doroty z domu Kapla
gospodarzy Załuskich urodzoną i mieszkającą w Skrodzkich. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi,
publikowane w Rajgodzkim i Rydzewskim kościele parafialnym bieżącego roku.
Małżonkowie nowi oświadczają że nigdy przed tym żadnej umowy przedślubnej nie zawarli.
Obrządek religijny małżeństwa dokonany został.
Akt ten obecnym nowożeńcom i świadkom niepismiennym odczytany,
a przez nas podpisany został.

 

Rodzice

Relacja do osoby początkej Nazwa Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin)
Ojciec Zawistowski, Marcin [I1031]
Matka Kulik, Katarzyna [I1032]
         Zawistowski, Adam [I1030]

Rodziny

    Rodzina Zawistowski, Adam iKarwowska, Salomea [F0372]
Związek małżeński Żona Karwowska, Salomea [I1033]
    Rodzina Zawistowski, Adam iDeresiewicz, Anna [F0373]
Związek małżeński Żona Deresiewicz, Anna [I1034]

Media

Mapa rodzin

Mapa rodzin

Rodowód

 1. Zawistowski, Marcin [I1031]
  1. Kulik, Katarzyna [I1032]
   1. Zawistowski, Adam
    1. Karwowska, Salomea [I1033]
    2. Deresiewicz, Anna [I1034]

Przodkowie