Krajewska, Zofia

Nazwisko rodowe Krajewska Zofia
Gramps ID I0751
Płeć kobieta
Wiek przy zgonie 67 lat, 10 miesięcy, 13 dni

Zdarzenia

Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Narodziny [E1078] 1891-03-12 Grabowo  
Notatka zdarzenia

Akt Chrztu Nr 49 Grabowo
Działo się w Grabowie 3 /15/ marca 1891 roku o godzinie 2 po południu. Stawiła się Marianna Barcikowska ... babka 60 lat mająca zamieszkała w Grabowie, w obecności Hipolita Turowskiego gospodarza z Grabowa 38 lat mającego i Ludwika Makowskiego gospodarza szlachcica z Bagieńskich 46 lat mającego, i okazali Nam niemowlę płci żeńskiej i oświadczyli, iż urodziło się ono w Grabowie 28 lutego /12 marca/ o godzinie 2 po południu z Franciszki z Tomaszewskich Krajewskiej 25 lat mającej. Mąż przebywa w wojsku. Dziecięciu temu na chrzcie świętym dziś odbytym przed księdzem Tomaszem Żylińskim - miejscowym wikarym, dano imię Zofia, a rodzicami chrzestnymi jego byli: Hipolit Turowski i Marianna Barcikowska. Akt ten okazującej i świadkom nie piśmiennym przeczytany przez Nas tylko podpisany został.

 
Zgon [E1077] 1959-01-25 Łomża  
 

Rodzice

Relacja do osoby początkej Nazwa Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin)
Matka Tomaszewska, Franciszka [I1948]
         Krajewska, Zofia [I0751]

Rodziny

    Rodzina Piaszczyński, Jan iKrajewska, Zofia [F0233]
Związek małżeński Mąż Piaszczyński, Jan [I0608]
  Dzieci
 1. Piaszczyński, Tadeusz [I1954]
 2. Piaszczyński, Bronisław Apolinary [I0752]
 3. Piaszczyński, Jan [I0756]
 4. Piaszczyński, Michał Aleksander [I1347]
 5. Piaszczyński, Adam Stanisław [I0641]
 6. Piaszczyńska, Marianna [I1536]
 7. Piaszczyńska, Cecylia [I1609]
 8. Piaszczyńska, Janina [I1570]
 9. Piaszczyński, Marian [I1468]

Media

Mapa rodzin

Mapa rodzin

Rodowód

 1. Tomaszewska, Franciszka [I1948]
  1. Krajewska, Zofia
   1. Piaszczyński, Jan [I0608]
    1. Piaszczyński, Adam Stanisław [I0641]
    2. Piaszczyński, Bronisław Apolinary [I0752]
    3. Piaszczyński, Jan [I0756]
    4. Piaszczyński, Michał Aleksander [I1347]
    5. Piaszczyński, Marian [I1468]
    6. Piaszczyńska, Marianna [I1536]
    7. Piaszczyńska, Janina [I1570]
    8. Piaszczyńska, Cecylia [I1609]
    9. Piaszczyński, Tadeusz [I1954]

Przodkowie