Krajewska Zofia

Nazwisko rodowe Krajewska Zofia
Płeć kobieta
Wiek przy zgonie 67 lat, 10 miesięcy, 13 dni

Zdarzenia

Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Narodziny 1891-03-12 Grabowo  
Notatka zdarzenia

Akt Chrztu Nr 49 Grabowo
Działo się w Grabowie 3 /15/ marca 1891 roku o godzinie 2 po południu. Stawiła się Marianna Barcikowska położna 60 lat mająca zamieszkała w Grabowie, w obecności Hipolita Turowskiego gospodarza z Grabowa 38 lat mającego i Ludwika Makowskiego gospodarza szlachcica z Bagieńskich 46 lat mającego, i okazali Nam niemowlę płci żeńskiej i oświadczyli, iż urodziło się ono w Grabowie 28 lutego /12 marca/ o godzinie 2 po południu z Franciszki z Tomaszewskich Krajewskiej 25 lat mającej. Mąż przebywa w wojsku. Dziecięciu temu na chrzcie świętym dziś odbytym przed księdzem Tomaszem Żylińskim - miejscowym wikarym, dano imię Zofia, a rodzicami chrzestnymi jego byli: Hipolit Turowski i Marianna Barcikowska. Akt ten okazującej i świadkom nie piśmiennym przeczytany przez Nas tylko podpisany został.

 
Zgon 1959-01-25 Łomża  
 

Rodzice

Relacja do osoby początkej Nazwa Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin)
Ojciec Krajewski
Matka Tomaszewska Franciszka
         Krajewska Zofia

Rodziny

    Rodzina Piaszczyński Jan iKrajewska Zofia
Związek małżeński Mąż Piaszczyński Jan
   
Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Małżeństwo 1908-02-25    
Notatka zdarzenia

Akt nr 38
Działo się w Łomży 25 lutego 1908 roku o godzinie 5 po południu, wiadomo czynimy, iż w obecności świadków Floriana Krajewskiego 47 lat i Pawła Gąsiewskiego lat 30 liczących obu gospodarzy właścicieli ziemskich w Kupiskach Starych zamieszkałych, w dniu dzisiejszym zawarte zostało religijne małżeństwo między: Janem Piaszczyńskim kawalerem lat 28 mającym gospodarzem rolnikiem, urodzonym i zamieszkałym w Łomżycy, synem Ferdynanda i zmarłej Anny z domu Zientara,
i panną Zofią Krajewską 18 lat mającą, urodzoną i mieszkającą we wsi Kupiski Stare, córką Floriana i jego żony Marianny z domu Tomaszewska. Małżeństow to poprzedziły trzy zapowiedzi ogłoszone w tutejszym kościele parafialnym w dniach 9, 16 i 21 lutego bieżącego roku. Religijny obrzęd zaślubin odprawiono przed księdzem Supińskim. Nowo zaślubienie oświadczyli, że przedślubna umowa zawarta została biurze Notariusza Korolca 13 lutego bieżącego roku. Pozwolenie dla panny na wstąpienie w związek małżeński słowie dali rodzice. Akt ten nowozaślubionym i świadkom przeczytany, przez Nas tylko podpisany został.
Pełniący obowiązki Urzędnika Stanu Cywilnego.

 
  Dzieci
 1. Piaszczyński Tadeusz
 2. Piaszczyński Bronisław Apolinary
 3. Piaszczyński Jan
 4. Piaszczyński Michał Aleksander
 5. Piaszczyński Adam Stanisław
 6. Piaszczyńska Marianna
 7. Piaszczyńska Cecylia
 8. Piaszczyńska Janina
 9. Piaszczyński Marian

Media

Mapa rodzin

Mapa rodzin

Rodowód

 1. Krajewski
  1. Tomaszewska Franciszka
   1. Krajewska Zofia
    1. Piaszczyński Jan
     1. Piaszczyński Adam Stanisław
     2. Piaszczyński Bronisław Apolinary
     3. Piaszczyński Jan
     4. Piaszczyński Michał Aleksander
     5. Piaszczyński Marian
     6. Piaszczyńska Marianna
     7. Piaszczyńska Janina
     8. Piaszczyńska Cecylia
     9. Piaszczyński Tadeusz

Przodkowie