Janowski, Stanisław

Nazwisko rodowe Janowski Stanisław
Gramps ID I1357
Płeć mężczyzna

Zdarzenia

Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Narodziny [E1648] 1817-11-07 Łomżyca  
Notatka zdarzenia

Akt nr 125 Łomżyca

Roku 1817, 7 listopada o godzinie 2 po południu. Przed nami ... Kościoła Łomżyńskiego Urzędnikiem Cywilnym Gmimy Łomżyńskiej w obwodzie Łomżyńskim Wojweództwie Augustowskim stawił się uczciwy Franciszek Janowski gospodarz z Łomżycy liczący sobie lat 34 i okazał nam dziecię płci męskiej, które urodziło sie w dniu wczorajszym o godzinie 10 przed północą w domu pod numerem 10, oświadczając, iż jest spłodzone z niego i Ewy z Chludzińskich mającej lat 36 jego małżonki, i z życzeniem ... madać mu Imię Stanisław. Po otrzymaniu powyższego oświadczenie i okazaniu dziecięcia w przytomności świadków uczciwych Ludwika Górskiego mającego lat 34 gospodarza z Łomżycy i Pawła Grabowskiego mającego lat 64 Dziada farnego Kościoła. Po przeczytaniu akt niniejszy urodzenia podpisany został przez nas, Ojca i świadków. Ksiądz Dionizy Sadkowski Urzędni Cywilny.

 

Rodzice

Relacja do osoby początkej Nazwa Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin)
Ojciec Janowski, Franciszek [I1355]
Matka Chludzińska, Ewa [I1356]
    Brat (rodzony)     Janowski, Paweł [I1354]
         Janowski, Stanisław [I1357]

Media

Mapa rodzin

Mapa rodzin

Rodowód

  1. Janowski, Franciszek [I1355]
    1. Chludzińska, Ewa [I1356]
      1. Janowski, Paweł [I1354]
      2. Janowski, Stanisław

Przodkowie