Czaplicki Ludwik

Nazwisko rodowe Czaplicki Ludwik
Płeć mężczyzna

Zdarzenia

Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Narodziny 1872    
 

Rodzice

Relacja do osoby początkej Nazwa Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin)
Ojciec Czaplicki Leon
Matka Konopka Katarzyna
         Czaplicki Ludwik
    Siostra (rodzona)     Czaplicka Anna

Rodziny

    Rodzina Czaplicki Ludwik iMieczkowska Stanisława
Związek małżeński Żona Mieczkowska Stanisława
   
Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Małżeństwo 1897-01-27 Grajewo  
Notatka zdarzenia

Akt nr 13 Mareckie

Działo się w Grajewie 27 Stycznia ( 8 Lutego) 1897 roku o godzinie 4 po południu.
Ogłaszamy, że w obecności Ludwika Lipskiego 30 lat i Dionizego Lipskiego 60 lat obaj gospodarze w Mareckich mieszkający zawarto związek małżeński między Ludwikiem Czaplickim kawalerem 25 lat mającym rolnikiem urodzonym i mieszkającym w Mareckich synem Leona i Katarzyny z Konopków małżonków Czaplickich gospodarzy w Mareckich, a Stanisławą Mieczkowską panną 19 lat mającą urodzoną i mieszkającą z rodzicami w Mareckich, córką Tomasza i Marianny Mieczkowskich gospodarzy w Mareckich mieszkających. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi, publikowane w Grajewskim Parafialnym Kosciele dni świąteczne, a mianowicie 5, 12 i 19 Stycznia bieżącego roku. Małżonkowie nowi oświadczyli że intercyzy przedślubnej między nimi nie było. Obrządek religijny małżeństwa dokonany dziś został przed księdzem Janem Garmug.
Zezwolenie na ślub ... niedoskonałe (?) ... ... .
Akt ten nowożeńcom i świadkom wszystkim nie piśmiennym przeczytany został, przez Nas tylko podpisany.
Zarządzający Aktami Stanu Cywilnego
ks. Lenda

 
  Dzieci
 1. Czaplicki Józef
 2. Czaplicka Aleksandra

Media

Mapa rodzin

Mapa rodzin

Rodowód

 1. Czaplicki Leon
  1. Konopka Katarzyna
   1. Czaplicki Ludwik
    1. Mieczkowska Stanisława
     1. Czaplicki Józef
     2. Czaplicka Aleksandra
   2. Czaplicka Anna

Przodkowie