Bobrowska Antonina

Nazwisko rodowe Bobrowska Antonina
Płeć kobieta

Zdarzenia

Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Narodziny 1852    
 
Małżeństwo 1901-06-26 Przechody  
Notatka zdarzenia

Nr 29 Przechody i Białaszewo
Działo się we wsi Białaszewo 26 czerwca 1901 roku o godzinie 11 rano.
Ogłaszamy iż w obecności świadków Pawła Maciorowskiego lat 45 z Przechodów i Jana Zegarowicza lat 40 z Białaszewa gospodarzy ziemskich,
zawarto sakramentalny związek małżeński między Marcinem Mikulskim wdowcem po Franciszce Zyskowskiej, włościaninem ziemskim lat 60 mającym urodzonym i mieszkającym w Przechodach synem zmarłych Piotra i Marianny z domu Merskiej małżeństwa Mikulskich,
i Antoniną Tyszkiewicz wdową po Stanisławie Tyszkiewicz zmarłym dnia 23 Października 1899 roku, właścicielką ziemską 49 lat mającą urodzoną i zamieszkałą w Białaszewie, córką zmarłych: Jana i Katarzyny z domu Danowskiej małżeństwa Bobrowskich.
Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi przedślubne, publikowane w Przychodzkim kościele 20 maja, 27 maja, 3 czerwca bieżącego roku.
Nowożeńcy oświadczyli, że nie zawierali umowy przedślubnej. Obrządek religijny małżeństwa dokonany został przez Księdza Stanisława Jastrzębskiego wikarego.
Akt ten małżonkom nowym i świadkom niepisemnym odczytany i tylko potem przez nas podpisany został. Przechowujący Akta Stanu Cywilnego

 

Rodzice

Relacja do osoby początkej Nazwa Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin)
Ojciec Bobrowski Jan
Matka Danowska Katarzyna
         Bobrowska Antonina

Rodziny

    Rodzina Mikulski Marcin iBobrowska Antonina
Związek małżeński Mąż Mikulski Marcin

Opis

primo voto Tyszkiewicz, secundo voto Mikulska

Mapa rodzin

Mapa rodzin

Rodowód

  1. Bobrowski Jan
    1. Danowska Katarzyna
      1. Bobrowska Antonina
        1. Mikulski Marcin

Przodkowie