Gawrońska Marianna

Nazwisko rodowe Gawrońska Marianna
Płeć kobieta

Zdarzenia

Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Narodziny 1810-08-20    
Notatka zdarzenia

Akt nr 435 Łomżyca
Roku 1810 dnia 26 miesiąca sierpnia o godzinie 10 przed południe. Przed nami Ignacym Piwowarskim Urzędnikiem Stanu Cywilnego Gmimy Łomżyńskiej w Powiecie i Departamencie Łomżyńskim. Stawił się włościanin Walenty Gawroński gospodarz liczący sobie lat 30 w Łomżycy zamieszkały i okazał nam dziecię płci żeńskiej, które urodziło się w domu jego pod numerem 24 na dniu 20 sierpnia roku bieżącego. Oświadczając iż jest spłodzone z niego i Agnieszki Chełmińskiej 27 lat mającej Jego Małżonki, i że życzeniem jego jest nadać mu imię Marianna. Po uczynieniu powyższego oświadczenia i okazania dziecięcia w przytomności Piotra Ferenca i Jana Gawrońskiego gospodarzy obydwu ..... w Łomżycy zamieszkałych. Ojcu i dwu świadkom z Nami niniejszy Akt urodzenia po przeczytaniu owego stawającym podpisali.
Ignacy Piwowarski Urzędnik Stanu Cywilnego.

 

Rodzice

Relacja do osoby początkej Nazwa Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin)
Ojciec Gawroński Walenty
Matka Bronowska Agnieszka
    Siostra (rodzona)     Gawrońska Anna
    Siostra (rodzona)     Gawrońska Katarzyna
         Gawrońska Marianna
    Brat (rodzony)     Gawroński Stanisław
    Brat (rodzony)     Gawroński Jakub

Rodziny

    Rodzina Janowski Tomasz iGawrońska Marianna
Związek małżeński Mąż Janowski Tomasz
   
Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Małżeństwo 1832-11-03 Łomża  
 

Media

Mapa rodzin

Mapa rodzin

Rodowód

 1. Gawroński Walenty
  1. Bronowska Agnieszka
   1. Gawroński Stanisław
   2. Gawroński Jakub
   3. Gawrońska Katarzyna
   4. Gawrońska Marianna
    1. Janowski Tomasz
   5. Gawrońska Anna

Przodkowie