Gawrońska, Marianna

Nazwisko rodowe Gawrońska Marianna
Gramps ID I2486
Płeć kobieta

Zdarzenia

Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Narodziny [E2603] 1810-08-20    
Notatka zdarzenia

Akt nr 435 Łomżyca
Roku 1810 dnia 26 miesiąca sierpnia o godzinie 10 przed południe. Przed nami Ignacym Piwowarskim Urzędnikiem Stanu Cywilnego Gmimy Łomżyńskiej w Powiecie i Departamencie Łomżyńskim. Stawił się włościanin Walenty Gawroński gospodarz liczący sobie lat 30 w Łomżycy zamieszkały i okazał nam dziecię płci żeńskiej, które urodziło się w domu jego pod numerem 24 na dniu 20 sierpnia roku bieżącego. Oświadczając iż jest spłodzone z niego i Agnieszki Chełmińskiej 27 lat mającej Jego Małżonki, i że życzeniem jego jest nadać mu imię Marianna. Po uczynieniu powyższego oświadczenia i okazania dziecięcia w przytomności Piotra Ferenca i Jana Gawrońskiego gospodarzy obydwu ..... w Łomżycy zamieszkałych. Ojcu i dwu świadkom z Nami niniejszy Akt urodzenia po przeczytaniu owego stawającym podpisali.
Ignacy Piwowarski Urzędnik Stanu Cywilnego.

 

Rodzice

Relacja do osoby początkej Nazwa Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin)
Ojciec Gawroński, Walenty [I0058]
Matka Chełmińska, Agnieszka [I0059]
    Siostra (rodzona)     Gawrońska, Anna [I1512]
    Siostra (rodzona)     Gawrońska, Katarzyna [I0071]
         Gawrońska, Marianna [I2486]

Rodowód

 1. Gawroński, Walenty [I0058]
  1. Chełmińska, Agnieszka [I0059]
   1. Gawrońska, Katarzyna [I0071]
   2. Gawrońska, Marianna
   3. Gawrońska, Anna [I1512]

Przodkowie