Kowalewski, Kazimierz

Nazwisko rodowe Kowalewski Kazimierz
Gramps ID I0808
Płeć mężczyzna

Zdarzenia

Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Narodziny [E1132] 1866 Łomża  
 

Rodzice

Relacja do osoby początkej Nazwa Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin)
Ojciec Kowalewski, Szymon [I0809]
Matka Szydłowska, Honorata [I0810]
         Kowalewski, Kazimierz [I0808]

Rodziny

    Rodzina Kowalewski, Kazimierz iPiaścińska, Waleria [F0287]
Związek małżeński Żona Piaścińska, Waleria [I0811]
   
Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Małżeństwo [E2233] 1896-06-16 Łomża  
Notatka zdarzenia

№ 55 Łomża
Działo się w mieście Łomży 4-go (16-go) czerwca 1896-go roku o godzinie 7-j wieczora ogłaszamy, iż w obecności świadków Ignacego Jaworskiego 30 lat i Jakuba Kokotki 64 lata mających obojga mieszczan w mieście Łomży mieszkających dzisiaj zawarty został religijny związek małżeński między Kazimierzem Kowalewskim kawalerem samotnikiem 30 lat mającym zapasowym .....m ........m urodzonym, i mieszkającym w mieście Łomży tej samej parafii synem Szymona i Go..... z Szydlowskich małżonów Kowalewskich a Walerią Piaścińską Panną 22 lata mającą urodzoną w Ptakach parafii Nowogródzkiej córką Wincentego i Anny z Marczaków małżonków Piaścińskich mieszkającą w mieście Łomży na służbie. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi, publikowane w Łomżyńskim Kościele Parafialnym w dniach 19-go, 31-go, 26-go maja (7-go i 2-go, 14-go czerwca) roku bieżącego. Małżonkowie nowi oświadczają iż nie zawarli żadnej umowy przedślubnej. Obrządek religijny małżeństwa dokonany został przez Księdza .....szewicza miejscowego wikariusza. Akt ten małżonkom nowym świadkom niepisemnym odczytany i przez nas podpisany został.
Ks. Butanowicz

 
  Dzieci
 1. Kowalewski, ... [I0814]

Media

Mapa rodzin

Mapa rodzin

Rodowód

 1. Kowalewski, Szymon [I0809]
  1. Szydłowska, Honorata [I0810]
   1. Kowalewski, Kazimierz
    1. Piaścińska, Waleria [I0811]
     1. Kowalewski, ... [I0814]

Przodkowie