Dąbrowski, Franciszek

Nazwisko rodowe Dąbrowski Franciszek
Gramps ID I1744
Płeć mężczyzna

Zdarzenia

Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Narodziny [E1951] 1862 Bogusze  
 

Rodzice

Relacja do osoby początkej Nazwa Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin)
Ojciec Dąbrowski, Franciszek [I1745]
Matka Grygo, Teofilia [I1746]
         Dąbrowski, Franciszek [I1744]

Rodziny

    Rodzina Dąbrowski, Franciszek iSokół, Anna [F0635]
Związek małżeński Żona Sokół, Anna [I1741]
   
Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Małżeństwo [E1952] 1884-01-21 Białaszewo  
Notatka zdarzenia

Akt nr 2 Mierucie i Kapice
Działo się we wsi Białaszewo 9 /21/ stycznia 1884 roku o godzinie 3 po południu. Ogłaszamy że w obecności świadków Franciszka Zdaniewicza 33 lat i Antoniego Sokoła 29 lat mających obu gospodarzy ziemskich mieszkających w Kapicach, zawarto dziś sakramentalny związek małżeński między Franciszkiem Dąbrowskim kawalerem gospodarzem ziemskim 22 lat mającym, urodzonym w Boguszach, a mieszkającym w Mieruciach, synem Franciszka i Teofili zd. Grygo małżonków Dąbrowskich i Anną Sokół panną, córką Jana i Agnieszki z domu Popowskiej właścicielką ziemską 17 lat mającą urodzoną i mieszkającą w Kapicach przy rodzicach. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi przedślubne ogłoszone w Białaszewskim kościele 25 grudnia ubiegłego roku, 6 i 13 stycznia bieżącego roku. Małżonkowie nowi oświadczyli że umowy przedślubnej nie zawierali. Religijny obrzęd zaślubin dokonano przed nami. Akt ten nowo zaślubionym i świadkom niepiśmiennym przeczytany przez nas tylko podpisany został.

 

Media

Mapa rodzin

Mapa rodzin

Rodowód

  1. Dąbrowski, Franciszek [I1745]
    1. Grygo, Teofilia [I1746]
      1. Dąbrowski, Franciszek
        1. Sokół, Anna [I1741]

Przodkowie