Dąbrowski Franciszek

Nazwisko rodowe Dąbrowski Franciszek
Płeć mężczyzna

Zdarzenia

Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Narodziny 1862 Bogusze  
 

Rodzice

Relacja do osoby początkej Nazwa Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin)
Ojciec Dąbrowski Franciszek
Matka Grygo Teofila
         Dąbrowski Franciszek

Rodziny

    Rodzina Dąbrowski Franciszek iSokół Anna
Związek małżeński Żona Sokół Anna
   
Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Małżeństwo 1884-01-21 Białaszewo  
Notatka zdarzenia

Akt nr 2 Mierucie i Kapice
Działo się we wsi Białaszewo 9 /21/ stycznia 1884 roku o godzinie 3 po południu. Ogłaszamy że w obecności świadków Franciszka Zdaniewicza 33 lat i Antoniego Sokoła 29 lat mających obu gospodarzy ziemskich mieszkających w Kapicach, zawarto dziś sakramentalny związek małżeński między Franciszkiem Dąbrowskim kawalerem gospodarzem ziemskim 22 lat mającym, urodzonym w Boguszach, a mieszkającym w Mieruciach, synem Franciszka i Teofili zd. Grygo małżonków Dąbrowskich i Anną Sokół panną, córką Jana i Agnieszki z domu Popowskiej właścicielką ziemską 17 lat mającą urodzoną i mieszkającą w Kapicach przy rodzicach. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi przedślubne ogłoszone w Białaszewskim kościele 25 grudnia ubiegłego roku, 6 i 13 stycznia bieżącego roku. Małżonkowie nowi oświadczyli że umowy przedślubnej nie zawierali. Religijny obrzęd zaślubin dokonano przed nami. Akt ten nowo zaślubionym i świadkom niepiśmiennym przeczytany przez nas tylko podpisany został.

 

Media

Mapa rodzin

Mapa rodzin

Rodowód

  1. Dąbrowski Franciszek
    1. Grygo Teofila
      1. Dąbrowski Franciszek
        1. Sokół Anna

Przodkowie