Sokół, Paweł

Nazwisko rodowe Sokół Paweł
Gramps ID I1124
Płeć mężczyzna

Zdarzenia

Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Narodziny [E1406] 1862    
 

Rodzice

Relacja do osoby początkej Nazwa Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin)
Ojciec Sokół, Jan [I0749]
Matka Zyskowska, Agnieszka [I1275]
    Brat (rodzony)     Sokołowski vel Sokół, Marcel [I1675]
         Sokół, Paweł [I1124]
    Brat (rodzony)     Sokół, Piotr [I1759]
    Brat (rodzony)     Sokół, Antoni [I1854]
 
Ojczym Zdancewicz, Piotr [I1713]
Matka Zyskowska, Agnieszka [I1275]

Rodziny

    Rodzina Sokół, Paweł iChrapowicka, Paulina [F0416]
Związek małżeński Żona Chrapowicka, Paulina [I1127]
   
Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Małżeństwo [E1959] 1884-02-11 Kapice  
Notatka zdarzenia

Akt nr 31 Kapice
Działo się we wsi Białaszewo 30 atycznia /11 lutego/ 1884 roku o godzinie 4 po południu. Ogłaszamy że w obecności świadków Piotra Wyłudy 39 lat i Antoniego Sokoła 29 lat gospodarzy ziemskich zamieszkałych w Kapicach zawarto dziś sakramentalny związek małżeński między Pawłem Sokołem kawalerem gospodarzem ziemskim 24 lat mającym, urodzonym i mieszkającym w Kapicach, synem Jana i Agnieszki zd. Zyskowskiej małżonków Sokołów i Pauliną Chrapowicką panną, córką Adama i Marianny zd. Łajewskiej małżonków Chrapowickich waścicielką ziemską 25 lat mającą urodzoną i mieszkającą w Kapicach przy rodzicach. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi przedślubne ogłoszone w Białaszewskim kościele 22 stycznia, 3 i 10 lutego bieżącego roku. Małżonkowie nowi oświadczyli że umowy przedślubnej nie zawierali. Religijny obrzęd zaślubin dokonano przed nami. Akt ten nowo zaślubionym i świadkom niepiśmiennym przeczytany przez nas tylko podpisany został.

 
  Dzieci
 1. Sokół, Sylwester [I1747]
    Rodzina Sokół, Paweł iRuszczyk, Marianna [F0417]
Związek małżeński Żona Ruszczyk, Marianna [I1128]
   
Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Małżeństwo [E1409] 1896-10-28 Kapice  
 
  Dzieci
 1. Sokół, Jan [I1116]

Media

Mapa rodzin

Mapa rodzin

Rodowód

 1. Sokół, Jan [I0749]
  1. Zyskowska, Agnieszka [I1275]
   1. Sokół, Antoni [I1854]
   2. Sokół, Paweł
    1. Chrapowicka, Paulina [I1127]
     1. Sokół, Sylwester [I1747]
    2. Ruszczyk, Marianna [I1128]
     1. Sokół, Jan [I1116]
   3. Sokołowski vel Sokół, Marcel [I1675]
   4. Sokół, Piotr [I1759]

Przodkowie