Sokół Paweł

Nazwisko rodowe Sokół Paweł
Płeć mężczyzna

Zdarzenia

Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Narodziny 1862    
 

Rodzice

Relacja do osoby początkej Nazwa Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin)
Ojciec Sokół Jan
Matka Zyskowska Agnieszka
    Brat (rodzony)     Sokołowski vel Sokół Marcel
         Sokół Paweł
    Brat (rodzony)     Sokół Piotr
    Brat (rodzony)     Sokół Antoni
 
Ojczym Zdancewicz Piotr
Matka Zyskowska Agnieszka

Rodziny

    Rodzina Sokół Paweł iChrapowicka Paulina
Związek małżeński Żona Chrapowicka Paulina
   
Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Małżeństwo 1884-02-11 Kapice  
Notatka zdarzenia

Akt nr 31 Kapice
Działo się we wsi Białaszewo 30 atycznia /11 lutego/ 1884 roku o godzinie 4 po południu. Ogłaszamy że w obecności świadków Piotra Wyłudy 39 lat i Antoniego Sokoła 29 lat gospodarzy ziemskich zamieszkałych w Kapicach zawarto dziś sakramentalny związek małżeński między Pawłem Sokołem kawalerem gospodarzem ziemskim 24 lat mającym, urodzonym i mieszkającym w Kapicach, synem Jana i Agnieszki zd. Zyskowskiej małżonków Sokołów i Pauliną Chrapowicką panną, córką Adama i Marianny zd. Łajewskiej małżonków Chrapowickich waścicielką ziemską 25 lat mającą urodzoną i mieszkającą w Kapicach przy rodzicach. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi przedślubne ogłoszone w Białaszewskim kościele 22 stycznia, 3 i 10 lutego bieżącego roku. Małżonkowie nowi oświadczyli że umowy przedślubnej nie zawierali. Religijny obrzęd zaślubin dokonano przed nami. Akt ten nowo zaślubionym i świadkom niepiśmiennym przeczytany przez nas tylko podpisany został.

 
  Dzieci
 1. Sokół Sylwester
    Rodzina Sokół Paweł iRuszczyk Marianna
Związek małżeński Żona Ruszczyk Marianna
   
Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Małżeństwo 1896-10-28 Kapice  
 
  Dzieci
 1. Sokół Jan

Media

Mapa rodzin

Mapa rodzin

Rodowód

 1. Sokół Jan
  1. Zyskowska Agnieszka
   1. Sokół Antoni
   2. Sokół Paweł
    1. Chrapowicka Paulina
     1. Sokół Sylwester
    2. Ruszczyk Marianna
     1. Sokół Jan
   3. Sokołowski vel Sokół Marcel
   4. Sokół Piotr

Przodkowie