Piaścińska Waleria

Nazwisko rodowe Piaścińska Waleria
Płeć kobieta

Zdarzenia

Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Narodziny 1874 Ptaki  
 

Rodzice

Relacja do osoby początkej Nazwa Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin)
Ojciec Piaściński Wincenty
Matka Marczak Anna
         Piaścińska Waleria
    Siostra (rodzona)     Piaścińska Anastazja
    Brat (rodzony)     Piaściński Kazimierz
 
Matka Marczak Anna

Rodziny

    Rodzina Kowalewski Kazimierz iPiaścińska Waleria
Związek małżeński Mąż Kowalewski Kazimierz
   
Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Małżeństwo 1896-06-16 Łomża  
Notatka zdarzenia

№ 55 Łomża
Działo się w mieście Łomży 4-go (16-go) czerwca 1896-go roku o godzinie 7-j wieczora ogłaszamy, iż w obecności świadków Ignacego Jaworskiego 30 lat i Jakuba Kokotki 64 lata mających obojga mieszczan w mieście Łomży mieszkających dzisiaj zawarty został religijny związek małżeński między Kazimierzem Kowalewskim kawalerem samotnikiem 30 lat mającym zapasowym .....m ........m urodzonym, i mieszkającym w mieście Łomży tej samej parafii synem Szymona i Go..... z Szydlowskich małżonów Kowalewskich a Walerią Piaścińską Panną 22 lata mającą urodzoną w Ptakach parafii Nowogródzkiej córką Wincentego i Anny z Marczaków małżonków Piaścińskich mieszkającą w mieście Łomży na służbie. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi, publikowane w Łomżyńskim Kościele Parafialnym w dniach 19-go, 31-go, 26-go maja (7-go i 2-go, 14-go czerwca) roku bieżącego. Małżonkowie nowi oświadczają iż nie zawarli żadnej umowy przedślubnej. Obrządek religijny małżeństwa dokonany został przez Księdza .....szewicza miejscowego wikariusza. Akt ten małżonkom nowym świadkom niepisemnym odczytany i przez nas podpisany został.
Ks. Butanowicz

 
  Dzieci
 1. Kowalewski ...

Media

Mapa rodzin

Mapa rodzin

Rodowód

 1. Piaściński Wincenty
  1. Marczak Anna
   1. Piaściński Kazimierz
   2. Piaścińska Anastazja
   3. Piaścińska Waleria
    1. Kowalewski Kazimierz
     1. Kowalewski ...

Przodkowie