Zawistowska Marianna

Nazwisko rodowe Zawistowska Marianna
Nazwisko po małżeństwie Mikulska Marianna
Płeć kobieta
Wiek przy zgonie 77 lat, 1 miesiąc, 26 dni

Zdarzenia

Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Narodziny 1877 Kosówka  
 
Zgon 1954-02-27 Kosówka  
 
Poświadczenie      
 

Rodzice

Relacja do osoby początkej Nazwa Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin)
Ojciec Zawistowski Franciszek Teofil
Matka Grzybowska Emilia
         Zawistowska Marianna
    Brat (rodzony)     Zawistowski Teofil
    Siostra (rodzona)     Zawistowska Stefania

Rodziny

    Rodzina Mikulski Julian iZawistowska Marianna
Związek małżeński Mąż Mikulski Julian
   
Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Małżeństwo 1889-11-06 Kosówka  
 
  Opis

№ 25 Kosówka
Działo się we wsi Rydzewie 6-go/18-go Listopada 1889-go roku o godzinie 4-j po południu. Oświadczamy, iż w obecności świadków Wojciecha Kantorowskiego lat 40 i Stanisława Mroza lat 40 mających obu włościan we wsi Kosówka mieszkających, dzisiaj zawarty został religijny związek małżeński między Julianem Mikulskim, kawalerem włościaninem 23 lata mającym urodzonym i mieszkającym we wsi Kosówka, synem Aleksandra i Cecylii z Karwowskich małżonków Mikulskich, a Marianną Zawistowską, panną włościanką 22 lata mającą, urodzoną i mieszkającą we wsi Kosówka, córką Franciszka i Emilii z Grzybowskich małżonków Zawistowskich. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi, publikowane w Rydzewskim Kościele w dniach: 15-go / 27-go Października, 22-go Października / 3-go Listopada i 29-go Października / 10-go Listopada roku bieżącego. Małżonkowie nowi oświadczają, iż żadnej umowy przedślubnej nie zawarli. Obrządek religijny małżeństwa dokonany został przez miejscowego Administratora Księdza Aleksandra Boratyńskiego. Akt ten małżonkom nowym i świadkom niepiśmiennym odczytany i przez nas podpisany został.
Ks. Boratyński

  Dzieci
 1. Mikulska Helena
 2. Mikulski Władysław
 3. Mikulski Bolesław
 4. Mikulski Piotr
 5. Mikulski Dominik
 6. Mikulski Jan
 7. Mikulski Kazimierz

Media

Mapa rodzin

Mapa rodzin

Rodowód

 1. Zawistowski Franciszek Teofil
  1. Grzybowska Emilia
   1. Zawistowski Teofil
   2. Zawistowska Marianna
    1. Mikulski Julian
     1. Mikulski Dominik
     2. Mikulska Helena
     3. Mikulski Bolesław
     4. Mikulski Piotr
     5. Mikulski Jan
     6. Mikulski Kazimierz
     7. Mikulski Władysław
   3. Zawistowska Stefania

Przodkowie