Dąbrowska Rozalia

Nazwisko rodowe Dąbrowska Rozalia
Płeć kobieta

Zdarzenia

Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Narodziny 1870 Szymany  
 

Rodzice

Relacja do osoby początkej Nazwa Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin)
Ojciec Dąbrowski Jan
Matka Szymanowska Anna
         Dąbrowska Rozalia

Rodziny

    Rodzina Modzelewski Polikarp iDąbrowska Rozalia
Związek małżeński Mąż Modzelewski Polikarp
   
Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Małżeństwo 1891-04-28 Rydzewo  
Notatka zdarzenia

№ 6.
Szymany. Działo się we wsi Rydzewie 28-go kwietnia (10-go) maja 1891-go roku o godzinie 3-j po południu. Ogłaszamy, iż w obecności Jana Feltyna 40 lat i Marcina Czy...go 45 lat mających, włościan, rolników we wsi Rydzewie mieszkających dzisiaj zawarty został religijny związek małżeński między: Polikarpem Maciejem Modzielewskim kawalerem, 2..(23 lub 25 – wnioskuję o tym, patrząc na część pierwszej litery niewidocznego wyrazu, położonego odrazu po słowie „двадцати”) lat mającym, włościaninem rolnikiem, synem Franciszka i ... rianny (może „Marianny”) z Sztramkowych, małżonków Modzelewskich urodzonym i mieszkającym w Szymanach, a Rozalią Dąbrowską panną 21 lat mającą, włościanką rolniczką, córką Jana i Anny z Szymanowskich małżonków Dąbrowskich, urodzoną i mieszkającą we wsi Szymanach. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi przedślubne, publikowane w Rydzewskim Kościele w dniach 24-go marca (5-go kwietnia) 31-go marca (12-go kwietnia) i 7-go (19-go) kwietnia roku bieżącego. Małżonkowie nowi oświadczają iż żadnych umów przedślubnych nie zawarli. Obrządek religijny małżeństwa dokonany został przez miejscowego Administratora Księdza Bolesława Sadowskiego. Akt ten małżonkom nowym i świadkom niepisemnym odczytany i przez nas tylko podpisany został.
Ks. Sadowski

 

Media

Mapa rodzin

Mapa rodzin

Rodowód

  1. Dąbrowski Jan
    1. Szymanowska Anna
      1. Dąbrowska Rozalia
        1. Modzelewski Polikarp

Przodkowie