Roskiński Franciszek

Nazwisko rodowe Roskiński, Franciszek
Gramps ID I1095
Płeć mężczyzna

Zdarzenia

Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Narodziny 1862    
 

Rodziny

    Rodzina Roskiński Franciszek iMikulska Paulina [F0401]
Związek małżeński Żona Mikulska Paulina [I1092]
   
Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Małżeństwo 1892-02-03 Białaszewo  
 
  Opis

Nr 19 Klimaszewnica i Sojczyn Borowy

Działo się we wsi Białaszewo 3 ( 15) lutego 1892 roku o godzinie 3 po południu.
Ogłaszamy iż w obecności świadków: Aleksandra Komyńskiego 45(?) lat i Jana Bukowskiego 20 lat mających
obaj gospodarze ziemscy mieszkający w Klimaszewnicy, zawarto dnia dzisiejszego religijny związek małżeński
między: Franciszkiem Roskinskim rolnikiem ( gospodarzem ) szlachcicem właścicielem, żołnierzem rezerwy
30 lat mającym urodzonym i mieszkającym w Klimaszewnicy, synem zmarłych Wiktora i Klary z domu Męczkowskiej małżeństwa
Roskinskich i Pauliną Mikulską panną córką zmarłego Franciszka i żyjącej Krystyny z domu Maciora małżeństwa Mikulskich gospodarzy ziemskich 22 lata mającą urodzoną i mieszkającą w Sojczynie Grądowym. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi publikowane w Przechodzkim kościele parafialnym.
Małżonkowie nowi oświadczają że nigdy przed tym żadnej umowy przedślubnej nie zawarli.
Obrządek religijny małżeństwa dokonany został przed Księdzem Wiktorem Dombkowskim.
Administratoraem miejscowej parafii.
Akt ten obecnym niepisemnym odczytany, a przez nas podpisany został.

Mapa rodzin

Mapa rodzin

Rodowód

    1. Roskiński Franciszek
      1. Mikulska Paulina [I1092]