Ziętara Stanisław

Nazwisko rodowe Ziętara Stanisław
Płeć mężczyzna
Wiek przy zgonie 85 lat, 8 dni

Zdarzenia

Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Narodziny 1792 Łomżyca  
 
Zgon 1877-01-09 Łomżyca  
 

Rodzice

Relacja do osoby początkej Nazwa Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin)
Ojciec Ziętara Adam
Matka Ferenc Marianna
         Ziętara Stanisław

Rodziny

    Rodzina Ziętara Stanisław iGrala Klara
Związek małżeński Żona Grala Klara
   
Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Małżeństwo 1850-10-24 Łomżyca  
 
  Opis

Notatka dla zdarzenia
Akt nr 47 Łomżyca
Działo się w mieście Łomży 24 października 1850 roku o godzinie 1 po południu. Wiadomo czynimy że w przytomności świadków Franciszka Zaczka lat 39 i Pawła Zaczka lat 32 mających, obu włościan gospodarzy w Kupiskach zamieszkałych na dniu dzisiejszym zawarte zostało religijne małżeństwo, które błogosławił ksiądz Konarzewski między Stanisławem Ziętarą włościaninem wdowcem po zmarłej w dniu 8 sierpnia roku bieżącego Rozalii z Zaczków w Łomżycy zamieszkałym, synem nieżyjących Adama i Marianny z Ferenców małżonków Ziętarów włościan gospodarzy w Łomżycy zamieszkałych, w tejże wsi urodzonym lat 58 mającym, a Klarą Doner wdową po zmarłym w dniu 25 października 1846 roku Marcinie Donerze, w Kupiskach zamieszkałą córką Piotra i nieżyjącej Katarzyny małżonków Gralów włościan gospodarzy w Czarnocinie zamieszkałych, w tejże wsi urodzoną, lat 28 mającą. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi w dniach 13, 20 października i 3 listopada roku bieżącego w Parafii Łomżyńskiej. Tamowanie małżeństwa nie zaszło. Małżonkowie nowi oświadczają iż umowy przedślubnej nie zawierali. Akt ten stawającym i świadkom przeczytany został, pisać nie umieją.

  Dzieci
 1. Ziętara Anna
 2. Ziętara Józefa
    Rodzina Ziętara Stanisław iZaczek Rozalia
Związek małżeński Żona Zaczek Rozalia
   
Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Małżeństwo 1834   Akt nr 20 1834r Łomża
Notatka zdarzenia

Akt nr 20 Łomżyca. Działo się w mieście Łomży 17 września roku 1834 o godzinie 12 po południu.
Wiadomo czynimy, że w przytomności ( obecności) świadków Franciszka Zaczka lat 50 i Antoniego Alińskiego lat 50 mającychu, obydwu włościan z Kupisk, na dniu dzisiejszym zawarte zostało religijne małżeństwo między Stanisławem Ziętarą wdowcem pozostałym po zmarłej w dniu 14 sierpnia roku bieżacym Józefie ze Szczęsnych, włościaninem urodzonym i zamieszkałym w Łomżycy lat 40 mającym, a panną Rozalią córką Szymona i Katarzyny z Donikowskich małżonków Zaczków włościan, w Kupiskach zrodzoną tamże zamieszkałą i przy rodzicach zostającą, lat 21 mającą. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi w dniu 24, 31 sierpnia i 7 Września oku bieżącego w parafii Łomżyńskiej, jak też pozwolenie ustne obecnych Aktowi Malżeństwa Rodziców zowozaślubionej. Tamowanie małżeństwa nie zaszło. Małżonkowie nowi oświadczają iż umowy przedślubnej nie zawierali. Akt ten stawającym i świadkom przeczytany został, pisać nie umieją.
Podpisano: Ks Antoni Bialobrzeski Proboszcz Parafii Łomżyńskiej.

 
  Dzieci
 1. Ziętara Stanisław
 2. Ziętara Eleonora

Media

Opis

Notatka dla zdarzenia
Akt nr 47 Łomżyca
Działo się w mieście Łomży 24 października 1850 roku o godzinie 1 po południu. Wiadomo czynimy że w przytomności świadków Franciszka Zaczka lat 39 i Pawła Zaczka lat 32 mających, obu włościan gospodarzy w Kupiskach zamieszkałych na dniu dzisiejszym zawarte zostało religijne małżeństwo, które błogosławił ksiądz Konarzewski między Stanisławem Ziętarą włościaninem wdowcem po zmarłej w dniu 8 sierpnia roku bieżącego Rozalii z Zaczków w Łomżycy zamieszkałym, synem nieżyjących Adama i Marianny z Ferenców małżonków Ziętarów włościan gospodarzy w Łomżycy zamieszkałych, w tejże wsi urodzonym lat 58 mającym, a Klarą Doner wdową po zmarłym w dniu 25 października 1846 roku Marcinie Donerze, w Kupiskach zamieszkałą córką Piotra i nieżyjącej Katarzyny małżonków Gralów włościan gospodarzy w Czarnocinie zamieszkałych, w tejże wsi urodzoną, lat 28 mającą. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi w dniach 13, 20 października i 3 listopada roku bieżącego w Parafii Łomżyńskiej. Tamowanie małżeństwa nie zaszło. Małżonkowie nowi oświadczają iż umowy przedślubnej nie zawierali. Akt ten stawającym i świadkom przeczytany został, pisać nie umieją.

Mapa rodzin

Mapa rodzin

Rodowód

 1. Ziętara Adam
  1. Ferenc Marianna
   1. Ziętara Stanisław
    1. Grala Klara
     1. Ziętara Józefa
     2. Ziętara Anna
    2. Zaczek Rozalia
     1. Ziętara Stanisław
     2. Ziętara Eleonora

Przodkowie