Piaszczyńska Balbina

Nazwisko rodowe Piaszczyńska Balbina
Płeć kobieta

Zdarzenia

Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Narodziny 1825-03-04 Jurki  
Notatka zdarzenia

Akt nr 79 Jurki
Roku 1825 dnia 6 marca w południe przed Księdzem proboszczem Nowogródzkim sprawującym obowiązki Urzędnika Stanu Cywilnego Gminy Nowogródzkiej w obwodzie Łomżyńskim Województwie Augustowskim, Stawił się Benedykt Piaściński lat 40 mający gospodarz włościanin we wsi Jurkach zamieszkały i okazał Nam dziecię płci żeńskiej które urodziło się w domu jego pod numerem 7 na dniu 4 po południe miesiąca i roku bieżącego. Oświadczająć iż jest spłodzone z niego i Franciszki Gralownej lat 28 mającej jego małżonki, i że życzeniem nadać mu imię Balbina. Po uczynieniu powyższego oświadczenia i okazaniu dziecięcia w przytomności Tadeusza Piaścińskiego lat 50 mającego włościanina we wsi Ptakach, i Jana Piaścińskiego lat 50 liczącego gospodarza włościanina we wsi Jurki zamieszkałych. Ojciec dziecięcia i świadkowie pisać nie umieją, a My Akt niniejszy po przeczytaniu onegoż stawającym podpisaliśmy.
Podpis: Ksiądz Mateusz Borowski

 

Rodzice

Relacja do osoby początkej Nazwa Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin)
Ojciec Piaściński Benedykt
Matka Grala Franciszka
         Piaszczyńska Balbina
    Brat (rodzony)     Piaścik Józef
    Brat (rodzony)     Piaściński Jan

Media

Mapa rodzin

Mapa rodzin

Rodowód

 1. Piaściński Benedykt
  1. Grala Franciszka
   1. Piaściński Jan
   2. Piaszczyńska Balbina
   3. Piaścik Józef

Przodkowie