Kondracki, Antoni

Nazwisko rodowe Kondracki Antoni
Gramps ID I1763
Płeć mężczyzna

Zdarzenia

Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Narodziny [E1976] 1865    
 

Rodzice

Relacja do osoby początkej Nazwa Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin)
Ojciec Kondracki, Franciszek [I1764]
Matka Kadyszewska, Emilia [I1765]
         Kondracki, Antoni [I1763]

Rodziny

    Rodzina Kondracki, Antoni iMikulska, Anna [F0641]
Związek małżeński Żona Mikulska, Anna [I1762]
   
Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Małżeństwo [E1977] 1887-02-21 Białaszewo  
Notatka zdarzenia

Akt nr 44 Klimaszewnica Kapice
Działo się we wsi Białaszewo 9 /21/ Lutego 1887 roku o godzinie 2 po południu. Ogłaszamy, że w obecności świadków Jana Gwiazdowskiego lat 40 i Jana Rogowskiego 22 lat mających gospodarzy robotników zamieszkałych w Klimaszewnicy, zawarto dziś sakramentalny związek małżeński między Antonim Kondrackim kawalerem gospodarzem robotnikiem 22 lat mającym urodzonym i mieszkającym w Klimaszewnicy, synem Franciszka i Emili zd. Kadyszewska małżonków Kondrackich, i Anną Mikulską panną córką Piotra i Marianny zd. Chrapowicka małżonków Mikulskich, gospodynią 23 lat mającą urodzoną i mieszkającą w Kapicach. Małżeństwo to porzedziły trzy zapowiedzi przedślubne opublikowane w tutejszym kościele parafialnym. Małżonkowie nowi oświadczyli iż umowy przedślubnej nie zawierali.
Administrator Białaszewskiej Parafii ks.

 

Media

Mapa rodzin

Mapa rodzin

Rodowód

  1. Kondracki, Franciszek [I1764]
    1. Kadyszewska, Emilia [I1765]
      1. Kondracki, Antoni
        1. Mikulska, Anna [I1762]

Przodkowie