Kondracki Antoni

Nazwisko rodowe Kondracki Antoni
Płeć mężczyzna

Zdarzenia

Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Narodziny 1865    
 

Rodzice

Relacja do osoby początkej Nazwa Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin)
Ojciec Kondracki Franciszek
Matka Kadyszewska Emilia
         Kondracki Antoni

Rodziny

    Rodzina Kondracki Antoni iMikulska Anna
Związek małżeński Żona Mikulska Anna
   
Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Małżeństwo 1887-02-21 Białaszewo  
Notatka zdarzenia

Akt nr 44 Klimaszewnica Kapice
Działo się we wsi Białaszewo 9 /21/ Lutego 1887 roku o godzinie 2 po południu. Ogłaszamy, że w obecności świadków Jana Gwiazdowskiego lat 40 i Jana Rogowskiego 22 lat mających gospodarzy robotników zamieszkałych w Klimaszewnicy, zawarto dziś sakramentalny związek małżeński między Antonim Kondrackim kawalerem gospodarzem robotnikiem 22 lat mającym urodzonym i mieszkającym w Klimaszewnicy, synem Franciszka i Emili zd. Kadyszewska małżonków Kondrackich, i Anną Mikulską panną córką Piotra i Marianny zd. Chrapowicka małżonków Mikulskich, gospodynią 23 lat mającą urodzoną i mieszkającą w Kapicach. Małżeństwo to porzedziły trzy zapowiedzi przedślubne opublikowane w tutejszym kościele parafialnym. Małżonkowie nowi oświadczyli iż umowy przedślubnej nie zawierali.
Administrator Białaszewskiej Parafii ks.

 

Media

Mapa rodzin

Mapa rodzin

Rodowód

  1. Kondracki Franciszek
    1. Kadyszewska Emilia
      1. Kondracki Antoni
        1. Mikulska Anna

Przodkowie