Piaszczyńska Regina

Nazwisko rodowe Piaszczyńska Regina
Płeć kobieta
Wiek przy zgonie 41 lat, 9 dni

Zdarzenia

Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Narodziny 1909-05-06 Łomżyca  
Notatka zdarzenia

№ 261 Łomżyca
Działo się w mieście Łomży 11-go (24-go) maja 1909-go roku, o godzinie 2-j po południu. Stawił się osobiście Stanisław Piaszczyński rolnik w Łomżycy mieszkający 40 lat mający, w obecności Kazimierza Makowskiego 47 lat i Jana Bargielskiego 30 lat mających, obu rolników w Łomżycy mieszkających i okazał nam dziecię płci żeńskiej, oświadczając iż zostało urodzone w Łomżycy 6-go (19-go) maja roku bieżącego o godzinie 12-j w nocy ze ślubnej małżonki jego Waleryi z Zaorskich 39 lat mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym w dniu dzisiejszym przez księdza Wojta dokonanym zostało nadane imię Regina, a jego rodzicami chrzestnymi byli wymieniony Kazimierz Makowski i Małgorzata Makowska. Akt ten stawającemu i świadkom niepisemnym odczytany i przez nas podpisany został. Przechowujący Akta Stanu Cywilnego Ks F. Koła.....ski

Po lewej stronie jest napis po polsku: Wzmiankowana w tym akcie Regina Piaszczyńska w dniu 3 lutego 1926 r. zawarła związek małżeński z Józefem Bukowskim w parafii Rydzewo. - Proboszcz parafii Łomżyńskiej .....

 
Małżeństwo 1926-02-03 Rydzewo  
 
Zgon 1950-05-15    
 

Rodzice

Relacja do osoby początkej Nazwa Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin)
Ojciec Piaszczyński Stanisław Konstanty
Matka Zaorska Waleria
    Brat (rodzony)     Piaszczyński Marian
    Brat (rodzony)     Piaszczyński Czesław
    Siostra (rodzona)     Piaszczyńska Stanisława
         Piaszczyńska Regina
    Brat (rodzony)     Piaszczyński Adam
    Siostra (rodzona)     Piaszczyńska Anna
    Brat (rodzony)     Piaszczyński Bolesław
    Brat (rodzony)     Piaszczyński Bolesław
    Brat (rodzony)     Piaszczyński Michał

Rodziny

    Rodzina Bukowski Józef iPiaszczyńska Regina
Związek małżeński Mąż Bukowski Józef
  Dzieci
 1. Bukowski Sławian
 2. Bukowska Filomena Donata

Media

Mapa rodzin

Mapa rodzin

Rodowód

 1. Piaszczyński Stanisław Konstanty
  1. Zaorska Waleria
   1. Piaszczyński Bolesław
   2. Piaszczyńska Anna
   3. Piaszczyński Bolesław
   4. Piaszczyński Marian
   5. Piaszczyński Czesław
   6. Piaszczyńska Stanisława
   7. Piaszczyński Michał
   8. Piaszczyński Adam
   9. Piaszczyńska Regina
    1. Bukowski Józef
     1. Bukowski Sławian
     2. Bukowska Filomena Donata

Przodkowie