Mikulski Wincenty

Nazwisko rodowe Mikulski, Wincenty
Gramps ID I1389
Płeć mężczyzna

Zdarzenia

Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Narodziny 1798    
 

Rodzice

Relacja do osoby początkej Nazwa Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin)
Ojciec Mikulski Józef [I1393]
Matka Krystyna [I1394]
         Mikulski Wincenty [I1389]

Rodziny

    Rodzina Mikulski Wincenty iZyskowska Małgorzata [F0520]
Związek małżeński Żona Zyskowska Małgorzata [I1390]
   
Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Małżeństwo 1828-11-23    
 
  Opis

Akt nr 32 Łomża

Działo się w mieście Łomża dnia 23 Listopada 1828 roku o godzinie 5 wieczorem.
Wiadomym czynimy, że w obecności świadków Franciszka Dobrowolskiego lat 36 lekarza i Piotra U...yki lat 60 sługi kościelnego zamieszkałych w Łomży na dniu dzisiejszym zawarty został religijne małżeństwo między Wincentym Mikulskim młodzieńcem ze służby się utrzymującym zamieszkałym w Łomży urodzony w ... z Józefa i Krystyny małżonków już zmarłych Mikulskich tamże niegdyś zamieszkałych, lat 30 mającego, a panną Małgorzatą córką Mateusza i Anny z Łoszewskich już zmarłych małżonków Zyskowskich w Mazurach niegdyś zamieszkałych lat 25 w ... w Łomży ze służby się utrzymującą ... Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi w dniach 9, 16 i 23 Listopada w parafii tutejszej, jako też zezwolenie ustne obecnego Aktowi Małżeństwa ze strony nowo zaślubionych nastąpiło ... małżeństwa nie zaszło - Małżonkowie nowi oświadczają iż żadnej umowy przedślubnej nie zawierali . Akt ten stawającym i świadkom przeczytany Dobrowolski podpisał reszta pisać nie umie.

Media

Rodowód

  1. Mikulski Józef [I1393]
    1. Krystyna [I1394]
      1. Mikulski Wincenty
        1. Zyskowska Małgorzata [I1390]

Przodkowie