Mikulski, Wincenty

Nazwisko rodowe Mikulski Wincenty
Gramps ID I1389
Płeć mężczyzna

Zdarzenia

Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Narodziny [E1678] 1798    
 

Rodzice

Relacja do osoby początkej Nazwa Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin)
Ojciec Mikulski, Józef [I1393]
Matka , Krystyna [I1394]
         Mikulski, Wincenty [I1389]

Rodziny

    Rodzina Mikulski, Wincenty iZyskowska, Małgorzata [F0520]
Związek małżeński Żona Zyskowska, Małgorzata [I1390]
   
Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Małżeństwo [E1680] 1828-11-23    
 
  Opis

Akt nr 32 Łomża

Działo się w mieście Łomża dnia 23 Listopada 1828 roku o godzinie 5 wieczorem.
Wiadomym czynimy, że w obecności świadków Franciszka Dobrowolskiego lat 36 lekarza i Piotra U...yki lat 60 sługi kościelnego zamieszkałych w Łomży na dniu dzisiejszym zawarty został religijne małżeństwo między Wincentym Mikulskim młodzieńcem ze służby się utrzymującym zamieszkałym w Łomży urodzony w ... z Józefa i Krystyny małżonków już zmarłych Mikulskich tamże niegdyś zamieszkałych, lat 30 mającego, a panną Małgorzatą córką Mateusza i Anny z Łoszewskich już zmarłych małżonków Zyskowskich w Mazurach niegdyś zamieszkałych lat 25 w ... w Łomży ze służby się utrzymującą ... Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi w dniach 9, 16 i 23 Listopada w parafii tutejszej, jako też zezwolenie ustne obecnego Aktowi Małżeństwa ze strony nowo zaślubionych nastąpiło ... małżeństwa nie zaszło - Małżonkowie nowi oświadczają iż żadnej umowy przedślubnej nie zawierali . Akt ten stawającym i świadkom przeczytany Dobrowolski podpisał reszta pisać nie umie.

Media

Rodowód

  1. Mikulski, Józef [I1393]
    1. , Krystyna [I1394]
      1. Mikulski, Wincenty
        1. Zyskowska, Małgorzata [I1390]

Przodkowie