Łuba Stanisław

Nazwisko rodowe Łuba Stanisław
Płeć mężczyzna

Zdarzenia

Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Narodziny 1876 Grzędy  
 

Rodzice

Relacja do osoby początkej Nazwa Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin)
Ojciec Łuba Ignacy
Matka Maciszewska Aleksandra
         Łuba Stanisław

Rodziny

    Rodzina Łuba Stanisław iZawistowska Franciszka
Związek małżeński Żona Zawistowska Franciszka
   
Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Małżeństwo 1897-11-11 Rajgród  
Notatka zdarzenia

Akt nr 61 Grzędy

Działo się w Rajgrodzie 11 (23 ) Listopada 1897 roku o godzinie 11 rano.
Ogłaszamy iż w obecności świadków Jakuba Milewskiego 65 lat, a także Józefa Borawskiego 50 lat mającego, sług lościelnych w Rajgrodzie mieszkających zawarto dziś sakramentalny związek małżeński między Stanisławem Łuba 21 lat mającym gospodarzem, kawalerem synem Ignacego i Aleksandry z Maciszewskich małżeństwa Łubow urodzonym i zamieszkałym w Grzędach i Franciszką Zawistowską 25 lat mającą panną, córką Jakuba i Agnieszki z domu Grabowa małżonków Zawistowskich gospodarzy ziemskich urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach w Grzędach.
Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi przedślubne ogłoszone w Rajgrodzkim kościele parafialnym w dniu 12, 19 i 26 Października bieżącego roku.
Małżonkowie nowi oświadczyli, że umowy przedślubnej nie zawierali. Religijny obrządek małżeństwa dziś przez księdza Mieczysława Makowskiego wikarego dziś odprawiony został.
Akt ten nowozaślubionym i świadkom wszystkim nie piśmiennym przeczytany przez Nas tylko podpisany został

 

Mapa rodzin

Mapa rodzin

Rodowód

  1. Łuba Ignacy
    1. Maciszewska Aleksandra
      1. Łuba Stanisław
        1. Zawistowska Franciszka

Przodkowie