Piaszczyński Paweł

Nazwisko rodowe Piaszczyński Paweł
Płeć mężczyzna
Wiek przy zgonie 38 lat, 11 miesięcy, 24 dni

Zdarzenia

Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Narodziny 1815-07-06 Czarnocin  
Notatka zdarzenia

Akt nr 14 Czarnocin
Roku 1815 dnia 7 miesiąca lipca o godzinie 1 po południu przed Nami Księdzem Franciszkiem Pieńkowskim proboszczem Piątnickim sprawującym obowiązki Urzędnika Stanu Cywilnego Gminy Piątnicy w Powiatu Łomżyńskiego, Stawił się uczciwy Mateusz Piaściński z wyrobku utrzymujący, liczący sobie 26 lat w Czarnocinie zamieszkały i okazał Nam dziecię płci męskiej, które urodziło się na dniu 6 miesiąca i roku bieżącego o godzinie 3 po południu, oświadczając iż jest spłodzone z niego i Katarzyny z Gołaszewskich mającej lat 28 jego małżonki i że życzeniem jego jest nadać mu imię Paweł po uczynieniu powyższego oświadczenia i okazaniu dziecięcia w przytomności świadków sławetnego ... ... wyrobnika liczącego sobie lat 27 ... ...

 
Zgon 1854-06-30 Łomża  
 

Rodzice

Relacja do osoby początkej Nazwa Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin)
Ojciec Piaszczyński Mateusz
Matka Gołaszewska Katarzyna
         Piaszczyński Paweł
    Brat (rodzony)     Piasciński Augustyn
    Brat (rodzony)     Piasciński Feliks
    Brat (rodzony)     Piaszczyk Błażej
    Siostra (rodzona)     Piaszczyńska Róża
    Siostra (rodzona)     Piaszczyk Marcjanna
    Brat (rodzony)     Piaszczyński Józef
    Siostra (rodzona)     Piaszczyńska Marianna
 
Ojciec Piaszczyński Mateusz
Macocha Wojewoda Franciszka

Rodziny

    Rodzina Piaszczyński Paweł iGawrońska Anna
Związek małżeński Żona Gawrońska Anna
   
Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Małżeństwo 1839-07-25 Łomżyca  
 
  Opis

Akt nr 34 Łomżyca
Działo się w Mieście Łomży dnia 25 lipca roku 1839 o godzinie 1 po południu. Wiadomo czynimy, że w przytomności świadków Walentego Gawrońskiego lat 40 i Wojciecha Zaykowskiego lat 39 mających obu włościan gospodarzy w Łomżycy na dniu dzisiejszym zawarte zostało Religijne Małżeństwo, które błogosławił Franciszek Sakowicz między Pawłem Piaszczykiem, młodzianem w Łomżycy zamieszkałym włościaninem urodzonym w Czarnocinie z Mateusza i nieżyjącej Katarzyny z Gołaszewskich małżonków Piaszczyków lat 24 mającym, a panną Anną Gawrońską córką niegdy Walentego i żyjącej Agnieszki z Bronowskich małżonków Gawrońskich włościan, urodzoną w Łomżycy lat 23 liczącą tamże przy matce zostającą. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi w dniach 7m 14 i 21 Lipca roku bieżącego w Parafii Łomżyńskiej jako też pozwolenie ustne obecnych Aktowi Małżeństwa Ojca i Matki nowozaślubionych było oświadczone. Tamowanie małżeństwa nie zaszło. Małżonkowie nowi oświadczyli iż umowy przedślubnej nie zawierali. Akt ten stawającym i świadkom przeczytany został, pisać nie umieją.

  Dzieci
 1. Piaszczyński Jan
 2. Piaszczyński Stanisław
 3. Piaszczyński Andrzej
 4. Piaszczyńska Rozalia
 5. Piaszczyński Michał
 6. Piaszczyńska Marianna

Media

Mapa rodzin

Mapa rodzin

Rodowód

 1. Piaszczyński Mateusz
  1. Gołaszewska Katarzyna
   1. Piaszczyński Paweł
    1. Gawrońska Anna
     1. Piaszczyński Jan
     2. Piaszczyński Michał
     3. Piaszczyńska Rozalia
     4. Piaszczyńska Marianna
     5. Piaszczyński Andrzej
     6. Piaszczyński Stanisław
   2. Piasciński Feliks
   3. Piaszczyński Józef
   4. Piasciński Augustyn
   5. Piaszczyk Błażej
   6. Piaszczyńska Róża
   7. Piaszczyk Marcjanna
   8. Piaszczyńska Marianna

Przodkowie