Miliszewski Aleksander

Nazwisko rodowe Miliszewski, Aleksander
Gramps ID I1044
Płeć mężczyzna

Zdarzenia

Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Narodziny 1871 Kosiły  
 
Małżeństwo 1894-11-14 Rajgród  
Notatka zdarzenia

Nr 66
Bełda i Kosiły
Działo się w Rajgrodzie 14 (26) Listopada 1894 roku o 3 godzinie po południu.
Ogłaszamy, iż w obecności świadków: Pawła Znorowskiego 38 lat i Stanisława Gędźwiła 39 lat mających.
gospdarzy ziemskich w Kosiłach mieszkających, dnia dzisiejszego zawarty został religijny związek małżeński między:
Aleksandrem Miliszewskim 23 lat mającym gospodarzem ziemskim, synem zmarłego Macieja i żyjącej Teofilii z domu Kozłowskiej
gospodarzy Miliszewskich urodzonym i mieszkającym w Kosiłach i Kamilą Zawistowską 24 lat mającą gospodynią panną córką
Jana i Julianny z domu Kaplińska gospodarzy Zawistowskich urodzoną i zamieszkałą w Bełdzie.
Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi, publikowane w Rajgodzkim kościele parafialnym bieżącego roku.
Małżonkowie nowi oświadczają, że nigdy przed tym żadnej umowy przedślubnej nie zawarli.
Obrządek religijny małżeństwa dokonany przed księdzem Adamem Łostawskim wikarym został.
Akt ten obecnym nowożeńcom i świadkom niepismiennym odczytany,
a przez nas podpisany został.

 

Rodzice

Relacja do osoby początkej Nazwa Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin)
Ojciec Miliszewski Maciej [I1045]
Matka Kozłowska Teofila [I1046]
         Miliszewski Aleksander [I1044]

Rodziny

    Rodzina Miliszewski Aleksander iZawistowska Kamila [F0380]
Związek małżeński Żona Zawistowska Kamila [I1047]

Media

Mapa rodzin

Mapa rodzin

Rodowód

  1. Miliszewski Maciej [I1045]
    1. Kozłowska Teofila [I1046]
      1. Miliszewski Aleksander
        1. Zawistowska Kamila [I1047]

Przodkowie