Kalenkiewicz Jan

Nazwisko rodowe Kalenkiewicz, Jan
Gramps ID I1767
Płeć mężczyzna

Zdarzenia

Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Testament 1918-01-22    
Notatka zdarzenia

Testament Nr Aktu 65
Dnia 22 stycznia 1918 roku przede mną Janem Klimaszewskim, Rejentem w Szczuczynie, w mieście Szczuczyn zamieszkałym i urzędującym, do kancelarii mej w temże mieście przy Rynku w domu pod nr 14 stawili się osobiście mi znani, do działań urządowych zdolni, właściciele ziemscy: 1) Jan Kalenkiewicz, 2) Władysław Kalenkiewicz kawaler pełnoletni 3) Aleksandra Kalenkiewicz, panna pełnoletnia we wsi Wólka-Piotrowska powiatu Szczuczyńskiego zamieszkali, i w obecności dwóch świadków osobiście mi znanych, przez prawo wymagane przymioty posiadających obywateli w mieście Szczuczynie zamieszkałych: Moszka Słuczyńskiego i Andrzeja Truszkowskiego i zeznali Akt podziału majątkowego treści następującej: że stawających Jan Kalenkiewicz oświadcza, że cały swój majątek niehipoteczny ziemski na wsiach Wólka Piotrowska, Bukowo, Pieńczykowo, Sołki, Bełda i Kuligi powiatu Szczuczyńskiego, zawierający przestrzeń około szesnastu morgów, odziedziczony przez niego po zmarłym ojcu jego Macieju Kalenkiewicz, składający się z różnego rodzaju gruntów, łąk, lasów, pastewników i nieużytków, mieszkalnej i gruntowej ... , wraz z żywym i martwym inwentarzem bez żadnego z niego wyłączenia, o tak jak go sam obecnie posiada, ze wszystkimi sobie przynależnościami ..., szacując wszystko to razem na ogólną sumę 4320 marek. przeznacza i zapisuje na zupełną i nieograniczoną własność współstawającemu synowi swojemu Władysławowi Kalenkiewicz, z czego jedną czwartą część, jako całą swoją część ... przeznacza mu nie na własność, lecz tytułem szczególnego daru z uwolnieniem od podziału i powrotu do masy spadkowej, a pozostałe trzy czwarte części na jego udział majątkowy z części ... z tym jednakże warunkiem, żeby tenże syn jego Władysław Kalenkiewicz z ... przeznaczonych mu na jego udział majątkowy wypłacił jego córkom, a swym siostrom współstawającej Aleksandrze Kalenkiewicz sumę 1512 marek przy tym akcie, i Kazimierze Kalenkiewicz sumę 1728 marek bez procentu na każde jej żądanie, jako sumy przeznaczone im na ich udziały majątkowe z części nieroz... . Prawa własności przenosi w pełni na ... syna swego Władysława Kalenkiewicz, oddając mu takowy od dnia dzisiejszego w jego prawne posiadanie, w faktyczne zaś posiadanie zezwala mu objąć nie wcześniej niż po swej i żony jego Franciszki z Blaszków Kalenkiewicz śmierci, gdyż takowy ... ... swoim i żony swojej dożywotnościami posiadaniu ... ... i zobowiązuje go do płacenia od daty faktycznego ... wszelkich podatków i ciężarów gruntowych. Ze swej strony Władysław Kalenkiewicz oświadcza, że wyżej ... , ... na jego kożyść przez współstawajączego ojca jego Jana Kalenkiewicz darowiznę i ... ze wszystkimi warunkami z wdzięcznością przyjmuje. Współstawająca Aleksandra Kalenkiewicz oświadcza, że wyżej powołaną sumę 1512 marek przeznaczoną jej na udział majątkowy przez współstawającego ojca jej Jana Kalenkiewicz w całości gotówką otrzymała od brata swego współstawającego Władysława Kalenkiewicz przy tym akcie i z otrzymania takowej sumy udziału pokwitowania. Akt ten stawającym w obecności świadków odczytany, a po przekonaniu się że dobrze im jest znana treść jego i doniosłość, przez nich przyjęty i wraz ze świadkami podpisany został. Odpis pierwszy tego aktu należy wydać Waładysławowi Kalenkiewicz. Od aktu tego rozdziału majątkowego na sumę 4320 marek opłaty stemplowej w kwocie 1 marki i 55 fenigów pobrano i zapisano do repertorium pod nr 68. Omówienie: na 2 stronie skróciliśmy wyraz " ... "
Podpisy: Jan Kalenkiewic, Władysław Kalenkiewic, Za nieumiejącą pisać Aleksandrę Kalenkiewicz na jej osobistą prośbę podpisuje się Bolesław Tyszko, Świadek Andrzej Truszkowski

 

Rodzice

Relacja do osoby początkej Nazwa Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin)
Ojciec Kalenkiewicz Maciej [I1770]
         Kalenkiewicz Jan [I1767]

Rodziny

    Rodzina Kalenkiewicz Jan iSzymanowska Aniela [F0643]
Związek małżeński Żona Szymanowska Aniela [I1769]
  Dzieci
 1. Kalenkiewicz Władysław [I1766]
 2. Kalenkiewicz Aleksandra [I1768]
 3. Kalenkiewicz Kazimiera [I1771]

Media

Rodowód

 1. Kalenkiewicz Maciej [I1770]
  1. Kalenkiewicz Jan
   1. Szymanowska Aniela [I1769]
    1. Kalenkiewicz Władysław [I1766]
    2. Kalenkiewicz Aleksandra [I1768]
    3. Kalenkiewicz Kazimiera [I1771]

Przodkowie