Mikulska Paulina

Nazwisko rodowe Mikulska, Paulina
Gramps ID I1092
Płeć kobieta

Zdarzenia

Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Narodziny 1870 Sojczyn Grądowy  
 

Rodzice

Relacja do osoby początkej Nazwa Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin)
Ojciec Mikulski Franciszek [I1093]
Matka Maciora Krystyna [I1094]
         Mikulska Paulina [I1092]
    Siostra (rodzona)     Mikulska Franciszka [I2152]
    Siostra (rodzona)     Mikulska Antonina [I2157]

Rodziny

    Rodzina Roskiński Franciszek iMikulska Paulina [F0401]
Związek małżeński Mąż Roskiński Franciszek [I1095]
   
Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Małżeństwo 1892-02-03 Białaszewo  
 
  Opis

Nr 19 Klimaszewnica i Sojczyn Borowy

Działo się we wsi Białaszewo 3 ( 15) lutego 1892 roku o godzinie 3 po południu.
Ogłaszamy iż w obecności świadków: Aleksandra Komyńskiego 45(?) lat i Jana Bukowskiego 20 lat mających
obaj gospodarze ziemscy mieszkający w Klimaszewnicy, zawarto dnia dzisiejszego religijny związek małżeński
między: Franciszkiem Roskinskim rolnikiem ( gospodarzem ) szlachcicem właścicielem, żołnierzem rezerwy
30 lat mającym urodzonym i mieszkającym w Klimaszewnicy, synem zmarłych Wiktora i Klary z domu Męczkowskiej małżeństwa
Roskinskich i Pauliną Mikulską panną córką zmarłego Franciszka i żyjącej Krystyny z domu Maciora małżeństwa Mikulskich gospodarzy ziemskich 22 lata mającą urodzoną i mieszkającą w Sojczynie Grądowym. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi publikowane w Przechodzkim kościele parafialnym.
Małżonkowie nowi oświadczają że nigdy przed tym żadnej umowy przedślubnej nie zawarli.
Obrządek religijny małżeństwa dokonany został przed Księdzem Wiktorem Dombkowskim.
Administratoraem miejscowej parafii.
Akt ten obecnym niepisemnym odczytany, a przez nas podpisany został.

Media

Mapa rodzin

Mapa rodzin

Rodowód

 1. Mikulski Franciszek [I1093]
  1. Maciora Krystyna [I1094]
   1. Mikulska Antonina [I2157]
   2. Mikulska Franciszka [I2152]
   3. Mikulska Paulina
    1. Roskiński Franciszek [I1095]

Przodkowie