Mikulska ....

Nazwisko rodowe Mikulska ....
Płeć kobieta

Zdarzenia

Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Narodziny 1894-05-11 Kapice  
Notatka zdarzenia

№ 167
Kapice
Działo się we wsi Białaszewie 12-go maja roku 1894-go
o godzinie 4-j po południu stawił się Jan Mikulski włościanin rolnik w Kapicach mieszkający
lat 35 mający w obecności Franciszka Zdaniewicza lat 40 i Franciszka Więcka lat 26 mających
włościan rolników w Kapicach mieszkających i okazał nam dziecię płci żeńskiej oświadczając
iż zostało urodzone w Kapicach dnia wczorajszego roku bieżącego o godzinie 11-j po południu
z ślubnej małżonki jego Emilii z Więcków 27 lat mającej.
Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym w dniu dzisiejszym przez księdza Piotra Biskiego dokonanym nadane zostało
imię ............ (zatarty napis, imię córki jest w ogóle niewidoczne)
a rodzicami chrzestnymi byli Stanislawa Fedor...... (zatarty napis, niewidoczna część nazwiska)
i Augusta Gryziowska. Akt ten stawającemu i obecnym niepisemnym świadkom odczytany i przez nas podpisany został.
Administrator Parafii Białaszewskiej.

Ksiądz Wiktor Dąblowski

 

Rodzice

Relacja do osoby początkej Nazwa Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin)
Ojciec Mikulski Jan
Matka Więcek Emilia
    Siostra (rodzona)     Mikulska Feliksa
         Mikulska ....

Media

Mapa rodzin

Mapa rodzin

Rodowód

  1. Mikulski Jan
    1. Więcek Emilia
      1. Mikulska ....
      2. Mikulska Feliksa

Przodkowie