Mikulska, ....

Nazwisko rodowe Mikulska ....
Gramps ID I0916
Płeć kobieta

Zdarzenia

Zdarzenie Data Miejsce Opis Notatki Źródła
Narodziny [E1211] 1894-05-11 Kapice  
Notatka zdarzenia

№ 167
Kapice
Działo się we wsi Białaszewie 12-go maja roku 1894-go
o godzinie 4-j po południu stawił się Jan Mikulski włościanin rolnik w Kapicach mieszkający
lat 35 mający w obecności Franciszka Zdaniewicza lat 40 i Franciszka Więcka lat 26 mających
włościan rolników w Kapicach mieszkających i okazał nam dziecię płci żeńskiej oświadczając
iż zostało urodzone w Kapicach dnia wczorajszego roku bieżącego o godzinie 11-j po południu
z ślubnej małżonki jego Emilii z Więcków 27 lat mającej.
Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym w dniu dzisiejszym przez księdza Piotra Biskiego dokonanym nadane zostało
imię ............ (zatarty napis, imię córki jest w ogóle niewidoczne)
a rodzicami chrzestnymi byli Stanislawa Fedor...... (zatarty napis, niewidoczna część nazwiska)
i Augusta Gryziowska. Akt ten stawającemu i obecnym niepisemnym świadkom odczytany i przez nas podpisany został.
Administrator Parafii Białaszewskiej.

Ksiądz Wiktor Dąblowski

 

Rodzice

Relacja do osoby początkej Nazwa Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin)
Ojciec Mikulski, Jan [I0913]
Matka Więcek, Emilia [I0914]
    Siostra (rodzona)     Mikulska, Feliksa [I0494]
         Mikulska, .... [I0916]

Mapa rodzin

Mapa rodzin

Rodowód

  1. Mikulski, Jan [I0913]
    1. Więcek, Emilia [I0914]
      1. Mikulska, ....
      2. Mikulska, Feliksa [I0494]

Przodkowie